Дадоха 2 министерства и 34 общини на АДФИ заради нередности във финансовите им отчети

ТОП НОВИНИ

Неправилни отчитания в размер на 6,73 млрд. лева са коригирани във финансовите отчети на бюджетните организации /министерства, ведомства, държавни висши училища и общини/ в резултат на извършените от Сметната палата финансови одити през 2023 г. Това е почти 2,5 пъти повече в сравнение с предходната година, когато по време на одитите на Сметната палата са коригирани неправилни отчитания за 2,75 млрд. лева, съобщиха от Сметната палата.

Общо 333 са одитните доклади за извършените финансови одити на годишните финансови отчети /ГФО/ на бюджетните организации за 2022 г. – с 16 % повече от предходната година.

Сметната палата е изразила немодифицирано мнение за 271 бюджетни организации, квалифицирано мнение – за 50 бюджетни организации, отрицателно мнение – за 11 бюджетни организации и отказ от изразяване на мнение – за 1 бюджетна организация.

Въз основа на извършените одити е изготвен обобщен доклад, който показва значителен брой на изразените  от Сметната палата немодифицирани мнения  – 81% от общия брой. Те са за ГФО на бюджетните организации, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци.

Сметната палата съдейства за подобряването на отчетността в одитираните организации, като стартира одитите в тях още през отчетния период и установените от одиторите неправилни отчитания могат да се коригират до приключване на одита. 

Ако не бяха извършени корекции, Сметната палата би изразила отрицателно мнение по финансовите отчети на 90 бюджетни организации и квалифицирано мнение по финансовите отчети на 40 бюджетни организации. След корекциите отрицателните мнения са намалели с 88%, а немодифицираните мнения са нараснали с 34%.

В резултат на корекциите значително се е увеличил броят на финансовите отчети, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на отделните бюджетни организации. Най-съществена промяна се наблюдава при общините, където немодифицираните мнения са се увеличили с 55%. Модифицираните мнения при общините са намалели спрямо предходната година с 9 %. Като основна причина отново може да се посочи възможността за корекция от бюджетните организации на установените от одиторите неправилни отчитания.

По време на финансовите одити одиторите установяват също и грешки и нередности, които остават некоригирани във финансовите отчети. Затова и одитни доклади са изпратени на съответни органи по компетентност.

За случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби са уведомени Агенцията за държавна и финансова инспекция /АДФИ/ – за две министерства и ведомства и за 34 общини, и Прокуратурата на РБ – за едно централно ведомство, за предприемане на мерки. За установено незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства и при констатирани данни за престъпление е уведомена Прокуратурата на РБ за 6 общини.

Одитни доклади са изпратени по компетентност и на други органи за сведение или за предприемане на съответни действия. Това са Министерство на финансите – за две централни ведомства и за 116 общини, Националната агенция за приходите – за една община, Общински съвети – за 9 общини, Националното сдружение на общините в Република България – за 35 общини.

/фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *