Подписан бе договор за увеличаване бюджета на проекта „Подготвителни дейности за изграждане на ГКПП Струмяни – Берово“

ТОП НОВИНИ

Днес в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството областният управител Стоян Христов и заместник-министърът на МРРБ – Десислава Георгиева, подписаха договор за увеличаване бюджета на проекта „Подготвителни дейности за изграждане на ГКПП Струмяни – Берово“.

Средствата за подготвителните дейности от 20 000 евро се увеличават на 111 000 евро. Финансирането на подготвителните дейности е осигурено по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Интеррег-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 и е предназначено за разработване на техническа документация, изработване на Подробен устройствен план, анализи и др., които да обезпечат проектирането и изграждането на ГКПП Струмяни – Берово.

Дейностите, заложени в проекта са:
• Изработване на ПУП за граничната инфраструктура;
• Изработване на ПУП- парцеларни планове за елементите на линейната инфраструктура;
• Изработване на инвестиционен проект за сградите и съоръженията на граничната зона във фаза идеен проект.

Днес на уеб сайта на програмата ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България и Северна Македония 2021-2027 е публикувана Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Северна Македония 2021–2027, за изграждане / рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово, което дава същинския старт на стратегическия проект.


С решение на Министерски съвет, областният управител на Благоевград е определен за Възложител, който следва да осъществи подготвителните дейности, проектирането и строителството на новия ГКПП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *