Председателят на местния парламент, Радослав Тасков, с покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, с покана към местната общност:

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50 ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград,

ОТПРАВЯМ ПОКАНА КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 11.08.2022 година от 16,00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Зала „22 септември“

Дневен ред на обсъждането:

1. Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година.

2. Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.

3. Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2021 година.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com.

Радослав Тасков

Председател

на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *