Свидетелството за съдимост ще може да се вади онлайн

ТОП НОВИНИ

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщават от Министерството на правосъдието.

Това предвиждат промени в Наредба № 8 от 26.06.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, изготвени в Министерството на правосъдието и публикувани за обществено обсъждане днес.

С промените значително се разширява и обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за неосъждани лица и за такива, родени на територията на България.

Измененията в наредбата предвиждат електронни свидетелства за съдимост и служебни електронни свидетелства за съдимост вече да се издават за неосъждани, осъждани, реабилитирани, амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите, като им се спести необходимостта лично да подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрата по съдимост.

Това ще стане възможно след въвеждането в експлоатация на новоизградената Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, предвидено за 1 септември 2022 г. Централизираната система се създава и поддържа от Министерството на правосъдието.

Заявяването на електронни свидетелства за съдимост ще е възможно и за българските граждани, които не са родени в България. Онлайн услугата в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ ще е достъпна и от чужбина, при условие че заявителят притежава КЕП.

Издаваните електронни свидетелства за съдимост ще са официални удостоверителни документи. ЦАИС „Съдебен статус“ по служебен път ще обменя информация с външни системи като Информационна система „Изпълнение на наказанията“ (ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *