Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 20 януари 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 20 януари 2022 година /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Местният парламент ще заседава по дневен ред от несъстоялото се заседание на 12.01.2022г.На провелото се днес извънредно заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, на което присъства и кметът на община Благоевград Илко Стоянов, бе приет дневен ред от две точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. Извънредното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 20 януари 2022 година /четвъртък/ от 9.30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-349 от 29.12.2021 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решения № 547, 550, 552, 553, 554 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 17.12.2021 г., като незаконосъобразни за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

2. Разглеждане на писмо с изх. № 35/05.01.2022 година, на вх. № 11-03-9/07.01.2022 година, на наш вх. № в-00-2/07.01.2022 година от Окръжен съд Благоевград, представляван от изпълняващия функцията председател – съдия Катя Бельова, образуване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели и избор на членове на временната комисия.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *