Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград този петък

ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно заседание на 3 юни 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 3 точки.

 Граждани и представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото извънредно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам  извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 03 юни 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала № 5 на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран  общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Предложение № 60-00-181/26.05.2022 г., относно внесено искане за промяна на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 г. за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Докл. –  Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *