Общински съвет Благоевград  препотвърди решението си и даде зелена светлина за изграждането на високо технологична зелена зона в парк „Македония“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Днес Общински съвет Благоевград проведе последното си редовно заседание за мандат 2019 – 2023г.

Постановени бяха  52 решения.

Сред тях са: 

Разгледана бе  Заповед № ОА-АК-193 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 413 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г., като незаконосъобразно.

С 29 гласа „ЗА“, 4- „Против“ и 2- „Въздържал се“, съветниците приеха повторно решението си. 

Общинският съветник Иван Ризов бе избран да попълни състава на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград, избрана с Решение № 156 по Протокол № 6 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Благоевград.

На днешното редовно заседание местния парламент прие годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2022 година.

Съветниците приеха и бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Общински съвет Благоевград даде положителен вот и на предложението на Дейвид Арабаджиев – секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

На днешното си последно редовно заседание съветниците гласуваха единодушно за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на Стоян Петров Тончев, треньор по Самбо, Джудо и Борба.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, закри заседанието, като информира, че на 5 октомври ще бъде проведено тържествено заседание на местния парламент в зала „22-ри септември“ по повод празника на Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *