Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков изпрати поздравителен адрес до ръководството на Правно-историческия факултет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Радослав Тасков, председател на Общински съвет Благоевград, изпрати поздравителен адрес до доц. д-р Николай Марин, по повод провеждането на Научна конференция на тема: „Право и общество в (пост) пандемичния свят“, която се организира в Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград.

ДО

АКАД. ХРИСТО ГРИГОРОВ, Д-Р ХОНОРИС КАУЗА

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ДО

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ МАРИН

ДЕКАН НА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

             Уважаеми акад. Христо Григоров, д-р хонорис кауза

           Уважаеми доц. д-р Николай Марин,

От името на Общински съвет Благоевград и лично от мое име като председател на Общински съвет Благоевград приемете моите поздравления по повод провеждането на Научна конференция на тема:

 „Право и общество в (пост) пандемичния свят“.

 През последните две години както българското общество, така и цялата световна общност бяха изправени пред безпрецедентни нови предизвикателства, свързани с възникването и светкавичното глобално разпространение на вирусното заболяване Covid-19.

На изпитание бяха подложени здравните системи и специалисти на всички държави по света, техните правителства и органи, икономики и социални системи, образование, производство, бизнес, култура и спорт – нито една сфера на обществения живот не остана пощадена от пандемията.

Институциите от различни сектори на държавното управление и от трите власти, в това число и ние от местната власт  бяхме принудени да отговорим на кризата чрез бързо въвеждане на нови правила и политики, които да отчетат както необходимостта от гарантиране здравето на населението, така и зачитането на други значими обществени интереси като икономическата стабилност и личните права и свободи.

Пандемията ясно разкри необходимостта от въвеждане на реформи в редица направления, които да гарантират защитата на демократичните ценности в светлината на съвременните предизвикателства, включително свързани с необходимостта от осигуряване на достъп на индивидите до надеждна и достоверна информация.

            Пожелавам успешна работа на всички участници и вярвам,че Научната конференция ще даде отговори на редица въпроси и ще ни подготви за бъдещи изпитания в свят, в който кризите следват една след друга.

На добър час!

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.