3 деца и една родилка от Украйна са получили болнично лечение за 1 седмица в Пиринско

ВОЙНАТА В УКРАЙНА ТОП НОВИНИ

Украинците, които пребивават у нас, без да са потърсили закрила, имат право единствено на спешна медицинска помощ, подобно на всеки чужденец, който се намира в България. „Ежедневно получавам запитвания относно лечението на украинските бежанци. Очакваме да влязат в сила законодателните промени. Към настоящия момент на никого не е отказана здравна помощ. Всяка седмица изготвяме справка, която изпращаме в Министерство на здравеопазването.

През последната седмица на територията на Благоевградска област е оказано амбулаторно лечение на три украински деца и една жена украинка, която е родила в МБАЛ – Гоце Делчев”, информира директорът на РЗИ – Благоевград д-р Калоян Калоянов.

По отношение на медицинското обслужване – тези, които са подали документи за временна закрила в България или за бежански статут, ще имат право на същата медицинска помощ, която ползват здравно осигурените лица у нас. Това ще бъде уредено чрез законови промени в общо три закона, които да уредят здравната помощ за украинските бежанци. Обсъжданите законодателни промени са в Закона за убежището и бежанците, в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, за да могат всички украински граждани със статут на временна закрила, лицата с двойно гражданство и българските граждани, които пристигат от Украйна, да получават медицинска помощ в обема и качеството, гарантирани на българските граждани.

Парите за лечението на бежанците ще се поемат от НЗОК, за което държавата ще отпусне целево финансиране. Промените ще влязат в сила със задна дата, за да обхванат и вече направените разходи за лечение на украински граждани у нас след началото на войната.

Д-р Калоянов добави, че след влизането в сила на законовите промени бежанците от Украйна ще имат право да изберат и личен лекар. Освен това Министерството на здравеопазването е изготвило насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна, за да могат да бъдат включени в образователния процес у нас.

Независимо че имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в България, за децата в различните възрастови групи е подготвен индивидуален план в зависимост от това дали има данни за поставени в Украйна ваксини, или не. При деца с непълен имунизационен статус ще се прилагат необходимите дози ваксини съгласно имунизационния календар на България. Децата, за които няма никакви данни за проведени имунизации, се приемат за неваксинирани и те също ще бъдат обхванати с необходимите имунизации съгласно имунизационния календар на България.

По отношение на надзора на полиомиелит в страната – преди посещение в организиран колектив всяко дете следва да бъде изследвано. Експерти на регионалните здравни инспекции и на регионалните управления на образованието при необходимост ще си сътрудничат относно изискванията за прием на деца в държавните и общинските детски градини и училищата.

10 украински бежанци са се регистрирали в НАП – Благоевград през последните две седмици с цел започване на работа, след като са получили статут за временна закрила. „Това са лица, които самостоятелно са пожелали да регистрират при нас документите за временна закрила, с които биха могли да започнат работа. Иначе тази информация постъпва в ТД на НАП по служебен път от служба „Миграция“ в ОД на МВР – Благоевград, която издава регистрационни карти за временна закрила на украинските бежанци, всяка от тях с уникален личен номер”, заяви за „Струма“ експертът в ТД на НАП Лиляна Димитрова. /struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.