105 млн. лв. е прогнозната рамка на бюджет за 2022 година на Община Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Благоевград за 2022 година се проведе днес в зала „22 септември“. Прогнозната рамка на бюджета за 2022 година е 105 милиона лева.

От доклада, който бе представен пред обществеността стана ясно, че в Бюджет 2022 година има седем основни приоритета, а именно:

1. Запазване на финансовата стабилност на общината на фона на нарастващите цени на енергоносителите, строителните материали и услуги и несигурността от гледна точка на геополитическите събития.

2. Реформа в сметосъбирането, сметоизвозването, почистването и озеленяването чрез възлагане на дейностите на общински предприятия с цел икономия на публичен ресурс, по-строг контрол и ефективност на разходите.

3. Преустройство на открития пазар и превръщането му в атрактивно място както за търговия, така и за отдих и социални дейности.

4. Благоустрояване и разширяване на гробищния парк.

5. Реформи в ползването на външни услуги за аварийни и текущи ремонти в общинските детски и социални заведения, осветление, поддръжка на тротоари, парапети и пр.

6. Включване на гражданите в процеса по реновиране и благоустрояване на междублоковите пространства.

7. Продължаване на процеса по подмяна на стара ВиК мрежа по улиците и включване на нови улици.

Освен това бе съобщено, че през 2022 година Община Благоевград планира приходи от данъци в размер на 16,35 млн. лева, в това число:  

 • Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – 300 хиляди лева (без средствата, с които общината ще бъде компенсирана съгласно чл.107 ал. 2 от Закона за ДБРБ за 2022 година)
 • Имуществени и други местни данъци – 16,05 млн. лева
 • Неданъчните приходи са в размер на 14,1 млн. лева, в това число:
  • Приходи и доходи от собственост – 2,9 млн.лева
  • Общински такси – приблизително 9 млн.лева (в това число ТБО – 6,5 млн.лева)
  • Глоби, санкции и наказателни лихви – 1 млн.лева
  • Постъпления от продажба на нефинансови активи и концесии – 2,4 млн.лева
  • Други приходи – 1,3 млн.лева

Планираните трансфери за 2022 година са в размер на 6,4 млн. лева, в това число взаимоотношения с ЦБ – 4,7 млн. лева Финансиране на бюджетното салдо (заеми нето, средства от/за други бюджети, чужди средства, депозити и средства по сметки нето) – 4 млн.лева.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков също взе отношение по темата с Бюджет 2022 година, като съобщи че в деловодството на местния парламент са постъпили 18 предложения от жители на община Благоевград, свързани с различни обекти. Същите са предадени на вниманието на общинското ръководство.

По време на общественото обсъждане граждани и представители на синдикални организации зададоха различни въпроси в сферата на земеделието, образованието и здравеопазването.

Всички материали, свързани с Бюджет 2022 година на Община Благоевград са публикувани и могат да бъдат открити на следния адрес: http://www.blgmun.com/cat245/5830/Budzhet_2022.html

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *