Решено: Фелдшери и акушерки не могат да работят като медицински сестри

България ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Право да упражняват регулираната медицинска професия „медицинска сестра“ имат само лицата, придобили тази професионална квалификация. Това не могат да бъдат лица с професионална квалификация „лекар”, „фелдшер”, „акушерка”, „лекарски асистент“, „медицински лаборант“, студенти по медицина или студенти по друга специалност от висшето образование, се посочва в писмо от Министерството на здравеопазването, информира Lexmedica news.

Това нормативно изискване е посочено в писмо от Министерството на здравеопазването с изходящ №15-00-288 от 05.02. 2024 г. Документът е подписан от заместник-министър проф. Илко Гетов и изпратен до директорите на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната, председателите на сдружения и асоциации на лечебни заведения за болнична помощ, председателя на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева и националния омбудсман проф. д-р Диана Ковачева.

Министерството на здравеопазването поставя акцент върху необходимостта от спазването на нормативните изисквания, тъй като те са нарушавани от много работодатели в системата на здравеопазването заради кадровия дефицит. Това беше подчертано от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева и председателя на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова на среща със заместник-министрите на здравеопазването проф. Илко Гетов и доц. д-р Петко Стефановски, която се състоя по покана на Министерството на здравеопазването на 4 януари 2024 г. в отговор на отвореното писмо за спасяване на професиите в направление „Здравни грижи“, което БАПЗГ изпрати на 5 декември 2023 г. до министър-председателя на Република България акад. Николай Денков, председателя на Комисията по здравеопазването в 49-о Народно събрание проф. д-р Костадин Ангелов, министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева и медиите.

В получения от МЗ отговор е поставен акцент върху задължителното членство в БАПЗГ на медицинските сестри, които упражняват професията си. В писмото се изтъква още, че един от факторите, допринасящ за недостига на медицински сестри, е претоварването на работното място поради значително по-малкия им брой от необходимото: „ В тази връзка работодателите следва да бъдат насърчавани да се възползват от възможността да назначават болногледачи и здравни асистенти, които на практика са помощници на медицинските сестри … Извършването на общите грижи от болногледачи и здравни асистенти в значителна степен ще подпомогне медицинските сестри, като намали свръхнатоварването им и им даде възможност да се фокусират върху специфичните за професионалната им квалификация дейности, които не могат да бъдат извършвани от лица, обучени в по-ниско ниво.“

Друга мярка за преодоляване на кадровия недостиг според МЗ е увеличаването на трудовите възнаграждения на медицинските сестри. „Справедливото разпределяне на финансовите ресурси за трудови възнаграждения в лечебното заведение е ключово за привличане и задържане на персонала. Също така в правомощията на работодателя е да предвиди и стимули при повишаване квалификацията на медицинските сестри, за да имат тези специалисти мотивация за кариерно развитие. Липсата на реална кариерна перспектива е един от сериозните проблеми при професията „медицинска сестра“, което води до напускане на едни от най-добрите медицински сестри“, изтъкват още от МЗ.

„Не на последно място следва да се подчертае, че една от най-важните мерки, които трябва да се предприемат по отношение на медицинските сестри и която не изисква финансов ресурс е изразяване на уважително отношение към медицинските сестри от целия екип на лечебното заведение (директор, началници на клиники и отделения, лекари и останалите медицински и немедицински специалисти), което е в унисон с ролята им на основни и равноправни членове на медицинския екип в лечебно-диагностичния процес“,се казва още в писмото от МЗ. В документа се посочва, че Регионалните здравни инспекции следва да уведомят всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на областта за изложеното в настоящото писмо и за необходимостта от стриктно спазване на посочените нормативни изисквания, както и привеждане в съответствие с тях на всички назначения на медицински сестри.

В писмото от МЗ са представени стряскащи данни за недостига на медицински сестри у нас:  „За последните 30 години броят на медицинските сестри е намалял почти 2 пъти – от 53 810 през 1990 г. на 28 827 през 2022 г. по данни на Националния център по обществено здраве и анализи и Националния статистически институт (за разлика от лекарите, при които се наблюдава увеличение – от 28 497 през 1990 г. до 29 599 през 2022 г. при непрекъснато намаляващо население). По данни на анализа „Недостигът на медицински специалисти в здравеопазването“, изготвен през 2023 г. от Съвета за икономически анализи, е налице сериозен дефицит на медицински сестри в България. Съгласно посочения анализ за достигане на медианата в държавите-членки на ЕС са необходими още приблизително 16 900 медицински сестри, а за да бъде достигнато съотношение медицински сестри:лекари от минимум 2:1 са необходими допълнително над 29 000 медицински сестри. По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) над 40% от медицинските сестри, упражняващи професията си и вписани в Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ, са на възраст над 55 години (общо 9 366 медицински сестри), което предполага, че през следващите 10 години те ще напуснат професията. В допълнение по данни, събрани през 2022 г., броят на свободните длъжности за медицински сестри в лечебните заведения е 5 164. Съответно през следващите 10 години ще са необходими минимум 14 530 медицински сестри.“

От МЗ изтъкват още: „ Най-важното за разрешаване на посочения проблем е повишаване привлекателността на професията „медицинска сестра“, за което е необходим всеобхватен комплекс от мерки, насочени към преодоляване на идентифицираните проблеми, а именно: свръхнатоварване на работното място, включително с дейности, неспецифични за професията (това води до понижена ефективност, предоставяне на услуги с по-ниско качество и burn out синдром); неуважително отношение от другите медицински специалисти, което води до недобър работен микроклимат и липса на ефективно партньорство в екипната работа; ниско заплащане; недостатъчно изградена система за кариерно развитие чрез разширяване на компетенциите им.“

Писмото от МЗ до директорите на РЗИ можете да прочетете ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *