Секретарят на Община Благоевград Д. Витанова и кметове на села обсъдиха възможности за развитие на малките населени места

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Преброяване на безстопанствени животни с цел овладяване на популацията, кандидатстване с проекти за финансиране по ПУДООС, въпроси, свързани с поддръжката на пътната инфраструктура, сметоизвозването и предотвратяването на бедствия и аварии бяха час от акцентите, обсъдени на работна среща между секретаря на Община Благоевград Десислава Витанова, кметове на села, кметски наместници и представители на общинската администрация. 

Във връзка с предстоящия пролетен сезон, обилното снеготопене и очакваните проливни дъждове експерти от Община Благоевград апелираха кметовете да обходят речните корита и прилежащите им райони, като при наличие на свлачища и опасни състояния да уведомят за предприемане на необходимите мерки с цел предотвратяване на бедствия. 

Тази година Община Благоевград е предвидила почистването на речните корита в селата Лешко и Габрово, както и Еленовско дере.

По време на срещата секретарят на Община Благоевград прикани кметовете да съдействат с преброяването на безстопанствените животни, в периода март – юни и въз основа на преброяването да съставят протоколи, които се обобщават и предават пред БАБХ.

Обсъдени бяха и възможностите за кандидатстване по програма ПУДООС, срокът за представяне на проекти по която изтича в края на този месец. 

Десислава Витанова запозна кметовете със средствата, отпуснати в бюджет 2024 година за всяко едно от селата. 

Бе поставен и акцент върху възможността жителите на малките населени места да участват с предложения за наименуване на уличната мрежа, която към този момент не е вписана в класификатор на адресите. 

На срещата присъства и представител на Бюрото по труда, който разясни какви лица могат да бъдат назначавани по програми за временна заетост в кметствата към Община Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *