В ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Рискове и предизвикателства пред защитата на личните данни в ЕС и трети държави“

ТОП НОВИНИ

👉За втора поредна година в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса под надслов „Рискове и предизвикателства пред защитата на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.


👉Приветствия към участниците поднесоха проф. д-р Николай Марин – ректор на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, доц. д-р Петрана Стойкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие и проф. д-р Габриела Белова – декан на Правно-историческия факултет.


👉Същинската работа на кръглата маса започна с представяне на реализацията на двете части на проекта от проф. д-р Николай Марин, който е негов ръководител. Първата част от изпълнението му се състои във въвеждането в учебните планове на задължително избираемата дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ с хорариум 60 часа (45 часа лекции и 15 часа упражнения). През учебната 2023/2024 година продължава нейното изучаване. Тя се радва на вниманието на студентите в специалностите „Право“, „Национална сигурност“, „Международни отношения“ и „Финанси“, като предстои въвеждането на дисциплината и в други специалности като „Публична администрация“, ,,Връзки с обществеността“ и ,,История“ в университета. Втората част от изпълнението на проекта се състои в провеждането на студентски стажове по специалността, като за целта ЮЗУ „Неофит Рилски“ има сключени споразумения с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Община Благоевград. През 2024 г. КЗЛД предоставя възможност на студенти, обучаващи се в горепосочените специалности да реализират двуседмичен стаж.


👉Научният форум продължи с представянето на доклади от студенти, докторанти и преподаватели, които провокираха интересни дискусии по изключително актуалната тема. Модератор бе гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова.


👉Д-р Августин Янчев, експерт в Комисията за защита на личните данни, разкри значимостта на Акта за изкуствения интелект и връзката му със защитата на личните данни, а гл. ас. д-р Мария Паскалева от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ класифицира личните данни като актив и разясни тяхната икономическа стойност в дигиталната икономика.


👉Своята гледна точка представиха и студентите от специалност „Право“ Теодора Данова-Чипова, Петя Хаджиева, Николай Златков, Виктор-Кристиян Василев и Бисер Шарлачки. Оживена дискусия предизвикаха поставените от тях теми за наложените глоби при неспазване на ОРЗД на компаниите гиганти Амазон и WhatsApp, обработката на лични данни на деца, на спортисти и колко е важно да бъдем информирани за правата, които ОРЗД ни предоставя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *