Последно заседание на Общински съвет Благоевград за 2023 година, ето какво да очакваме

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, даде редовната си пресконференция преди предстоящото заседание на местния парламент, коeто ще се проведе утре – 29 декември от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“.

В предварителния дневен ред на последното за 2023 година заседание са включени 34 точки. Сесията на Общински съвет Благоевград ще започне с полагането на клетва от нов общински съветник, а именно Крум Добринов Стоилов от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната- Демократична България“. Той влиза в местния парламент на мястото на Станислав Кимчев, чиито права бяха предсрочно прекратени, по негова молба депозирана до ОИК, която излезе с Решение 340-МИ на 20 декември 2023г.

Веднага, след като новия общински съветник положи клетва, следва да бъде попълнен състава на постоянните комисии.

В дневния ред е включено също предложение от кмета на Община Благоевград Методи Байкушев, с коeто се иска одобряване на План-сметка за дейностите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение от граждани на Община Благоевград, придружено с подписка, в което се иска премахване на флага на Сърбия, който е разположен на фасадата на сградата на зала „22-ри Септември“.

Точките, които се очаква да предизвикат най-сериозни дебати са под номер 7,8 и 9. Те са свързани с приемането на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, приемането на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград и предложението, относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

„Темата предизвика много дебати, както сред обществото, така и в постоянните комисии към Общински съвет. Наясно сме, че трябва да вземем важно решение, но не като данъкоплатци“, обясни Радослав Тасков и допълни, че подобни дебати са много отворени за популизъм.

„Фактите и разчетите, които бяха представени пред нас показват, че са необходими промени. Таксите за смет, които се събират от бизнеса и гражданите са недостатъчни за покриването на разходите по тази услуга. Недостигът е в размер на около 6 млн. лв. Утре, когато трябва да гласуваме предложението трябва да си зададем въпроса – искаме ли да имаме по-добра улична мрежа, по-добри детски градини, по-чиста и зелена градска среда? Аз лично ще подкрепя предложението“, подчерта той.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков прибави, че това, което прави силно впечатление е, че за първи път кмет на община застава с лицето си и казва, че той предлага повишаване на цените на местните данъци и такси, а не прехвърля изцяло отговорността върху местния парламент.

В предварителния дневен ред на заседанието на местния парламент утре е включено и Предложение с входящ номер № 60-00-524/13.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена за Кмет със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно определяне на минимални и максимални цени на километър пробег за извършване на таксиметрови превози на територията на община Благоевград. Ако то бъде одобрено от общинските съветници, цените ще станат както следва:

– Дневна тарифа: 0.99 лв./ км. минимална цена, 1.30 лв./ км. максимална цена;

– Нощна тарифа: 1.19 лв./км. минимална цена, 1.40 лв./км. максимална цена.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Последното заседание за 2023 година на Общински съвет Благоевград е утре с начален час 09:30 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *