Вдигат данъка за апартаменти и къщи

България ПОЛИТИКА ТОП НОВИНИ

Правителството реши да вдигне местните налози в деня след изборите за кметове

Патент ще плащат еднолични търговци с оборот над 100 хил. лв.

Патент и за събирачите на гъби

Данъкът за апартаменти и къщи ще бъде повишен. Правителството реши да вдигне данък сгради на извънредно заседание на Министерски съвет в деня след балотажа на изборите за кметове. Явно това е направено, за да не повлияе вдигането на данъците за жилищата върху решението на хората за кого да гласуват.

Базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сградите ще бъде актуализирана на всеки две години, гласи одобрената от правителството промяна в Закона за местните данъци и такси. Данъчната оценка на имотите в момента се използва за определяне на данък сгради и за такса смет за домакинствата. Промяната означава, че данък сгради ще бъде повишаван на всеки две години. Такса смет за домакинствата също ще бъде вдигана на две години, ако не бъде въведен друг начин за определянето ѝ – например на брой на хората, които живеят в един имот, или на база количество изхвърлени отпадъци.

Общините настояват от години данък сгради да бъде повишен. Но досега от Министерство на финансите не се поддаваха на натиска и размерът на данъка оставаше без промяна. Но сега, веднага след приключване на изборите за кметове в страната, данъчните оценки на имотите ще бъдат повишени. От официалното съобщение на Министерски съвет не става ясно по каква формула ще бъдат вдигани данъчните оценки на имотите. Но това например може да бъде индексът на Националния статистически институт за цените на жилищата. За последно формулата за определяне на данъчната оценка на имотите беше променена през 2009 г., а самата базисна данъчна стойност на един квадратен метър е записана в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) още по-отдавна. Затова сега може да има съществено увеличение на данък сгради. Според данните на НСИ, жилищата са поскъпнали с 18,8% за периода от 2009 г. до 2022 г.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти, както и досега, ще се определя според населеното място, различните зони в големите градове и вида на конструкцията на сградата. Данъкът в момента е от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, а конкретният размер на данъка се определя от общинския съвет. Това означава, че и в момента общините имат възможност да вдигнат данък сгради, но това няма да се хареса на избирателите. Затова чрез повишаване на данъчната оценка на имотите данъците за къщи и апартаменти ще бъдат повишени и без решение на общинския съвет и при запазване на старата ставка на данъка.

От данък сгради ще бъдат освободени имоти, получили сертификати с клас на енергопотребление “А” и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за “сграда с близко до нулево потребление на енергия” по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

С промените в ЗМДТ ежегодно ще бъде актуализирана и базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи. В момента обаче земеделските земи са освободени от данък.

Други промени в закона предвиждат патентен данък да плащат физически лица и еднолични търговци с годишен оборот до 100 хил. лв., които извършват някоя от изброените в закона дейности. Например в момента на патентен данък са места за настаняване с до 20 стаи, ресторанти и заведения, търговци на дребно с площ до 100 кв. м., платени паркинги, дърводелски услуги, шивашки услуги, търговия с изделия от благородни метали, обущарски услуги, фризьори, козметици, часовникари, гумаджийници, стъкларски услуги, ремонт на електроуреди, компаньонки, масажисти и гадателки, санитарни възли, ключарски услуги, ремонти на компютри, фитнес зали и атракциони. Но изискването досега беше годишният им оборот да бъде до 50 хил. лв., което прави под 140 лв. на ден. С промяната патентният данък ще важи за физически лица и еднолични търговци с оборот до 100 хил. лв. на година или 280 лв. на ден, тоест само за най-малките в бизнеса.

Патентен данък ще бъде въведен и за хората, които събират диворастящи гъби и плодове, с изключение на тези, които събират лечебни растения.

Селските кръчми минават на патент

Ресторанти задължително ще приемат плащане с карта

Дават заплатите само по сметка

Селски кръчми и малки кафенета ще могат да минат на патентен данък, реши Министерският съвет.  Снимка Пламен Стоименов

Ресторантите с две, три, четири или пет звезди задължително ще трябва да приемат плащане с банкови карти, а освен това ще дават заплатите на служителите си само по банков път. От тези изисквания ще бъдат освободени само най-малките ресторанти, каза министърът на финансите Асен Василев след заседанието на Министерски съвет, на което бяха одобрени промени в данъчните закони.

Освен това за ресторанти и заведения ще бъдат определени минимални осигурителни прагове, които са по-високи от минималната заплата – ще тръгват от 1000 лв. за най-ниско платената длъжност и ще вървят нагоре за по-квалифицирания персонал.

Ако всички тези промени за ресторантите бъдат приети, ставката на ДДС от 9% за тях може да остане като временна мярка, защото хазната ще събере повече средства, отколкото при връщане на 20% ДДС, каза министърът на финансите. Но ако тези промени не бъдат приети от депутатите, от Министерство на финансите ще държат да бъде върната ставката на ДДС от 20 на сто.

Друга промяна за ресторантите е, че на патентен данък ще минат всички с годишен оборот до 100 хил. лв., дори да са юридически лица. В момента на патент са ресторантите с оборот до 50 хил. лв. годишно, които са стопанисвани от физически лица и еднолични търговци. На патентен данък реално ще могат да минат само най-малките ресторанти и заведения, които правят оборот до 280 лв. на ден. От промяната ще могат да се възползват предимно селски кръчми и малки кафенета.

“Бонус”-“донос” само за големи измами

Забраняват плащанията в брой над 5000 лв.

Дават 10% за информация

Плащанията в брой в размер над 5000 лв. ще бъдат забранени. Това предвиждат промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, които са приети от Министерски съвет. В момента в брой може да бъдат плащани суми до 10 хил. лв.

Целта на промяната е повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на “сивата” икономика, гласят мотивите на Министерство на финансите (МФ). За тази промяна от МФ настояват от години, но досега идеята не намира подкрепа от страна на депутатите.

С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предлага въвеждането на финансов стимул за хората, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях, във връзка с укрити или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества. Размерът на бонуса за хората, които подадат донос в НАП, ще бъде 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани благодарение на разкритията. Но Министерският съвет е направил съществена промяна от първоначално предложения от Министерство на финансите текст. Предвижда се правилото за получаване на бонус да важи в случай, че благодарение на подадената в НАП информация в хазната бъде събрана сума над 100 хил. лв. В първоначалния вариант този праг беше 3000 лв. С промяната ще се предотврати подаването на информация с цел решаване на междуличностни противоречия или конкурентни търговски конфликти, посочват от Министерски съвет.

Нулева ставка на ДДС за хляба до 1 юли 2024 г.

Не плащаш, ако не ти дадат касова бележка

Без данък за бракувана стока

Хората да не плащат, ако не им дадат касова бележка, предлага Министерство на финансите.

Ако човек не получи касова бележка при покупка на някаква стока или при ползване на услуга, ще има право да не плаща. Това гласят промени в Закона за ДДС, които са приети от Министерски съвет и предстои да бъдат гласувани в парламента.

Целта на промяната е изсветляване на “сивата” икономика, гласят мотивите на Министерство на финансите.

Още при приемането на бюджета за 2023 г. от ведомството на Асен Василев предложиха хората да не плащат, ако в ресторант или заведения не им дадат касова бележка. Но депутатите не подкрепиха промяната, а един от мотивите беше защо това правило да важи само за ресторантите, а не и за други сфери на бизнеса. Затова сега е предложено мярката да важи за всички, включително за фризьорски салони, улични будки за сладолед или дюнери.

Нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното ще продължи да действа, както е записано в закона, каза министърът на финансите. Това означава, че нулевата ставка ще бъде в сила до края на юни 2024 г., а след това ДДС за хляба и брашното ще се върне на 20%.

Предложени са и промени, според които няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на стока. Това ще става когато фирма е счела, че бракуваната стока вече е неизползваема в обичайната ѝ икономическа дейност и доброволното я е унищожила. Правилото ще важи и, ако стоката е била унищожена безвъзвратно.

С други промени в закона ще бъде позволено на фирми, които не са изпълнили задължението да се регистрират по ДДС в предвидения срок, да начислят дължимия ДДС за извършените облагаеми доставки през периода, когато са били длъжни, но не са били регистрирани по този закон. По този начин ще се предостави и право на данъчен кредит на получателя.

По-високи данъци за част от гражданските договори

Събираш всички касови бележки, хазната ти връща 1,30 лв.

Махат данъка за доходи от отпадъци

За доходите от продажба на акции ще бъдат въведени нормативно признати разходи от 10%.

Хората ще могат да си върнат част от платения ДДС, ако събират касовите си бележки. Това гласят промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са приети от Министерски съвет.

Но на хората ще бъдат връщани само 0,5% от платения ДДС, и не повече от 100 лв. на месец. Ако човек взима брутна заплата от 2000 лв., след данъци и осигуровки получава чисто 1552 лв. Ако похарчи всичките си пари за стоки с 20% ДДС и пази всичките си касови бележки, ще може да получи от хазната по 1,30 лв. на месец. А освен това, да са получи тази сума, ще трябва да регистрира касовите си бележки на сайта на НАП. По-голямо облекчение ще могат да ползват хората, които харчат по-големи суми, но пък те няма да се занимават да събират касовите си бележки, за да спечелят няколко левчета на месец.

При определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, ще се ползват нормативно признати разходи в размер на 10%, както изрично е посочено, че това ще важи и за виртуалните валути, гласят още промените. За хората, които търгуват с акции и криптовалути е нормално да имат нормативно признати разходи.

Целта е да се постигне по-голяма справедливост при определянето на облагаемия доход и на дължимия данък, което ще стимулира хората, придобили доходи от продажба или замяна на финансови активи, в т. ч. виртуални валути, да ги декларират. Но промяната ще важи и за хора, които просто решат да продават дяловете си в притежавана от тях компания. Което реално ще бъде облекчение за най-богатите.

Промените предвиждат за част от гражданските договори де бъдат плащани данъци и осигуровки като за доходи от заплата. Това означава, че размерът на налозите за тях да бъде повишен. С промените към определението “трудови правоотношения” ще се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила без да е сключен трудов договор. Предлага се предварително неопределени допълнителни парични плащания на наетите на заплата хора да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Докато данъкът за много работещи хора ще бъде увеличен, за тези, които събират отпадъци, ще бъде намален. Ще бъдат освободени от облагане доходите на хората от продажба на отпадъци на пунктовете, които имат право да събират отпадъци. Освен това прагът за изплащане на пари в брой при предаване на отпадъци ще бъде повишен от сегашните 100 лв. на 1200 лв. на година на човек.

/труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *