Световен ден на водата – 22 март

България ДРУГИ ЛЮБОПИТНО

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата.

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората. Почти цялата сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води е от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата.

Какво представлява Световният ден на водата?

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

Каква е целта на Световният ден на водата?

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Каква е темата на Световния ден на водата 2022 г.?

Темата се определя ежегодно от координационния механизъм на ООН за достъп до вода. През 2022 г. темата е „Подземни води“.

Какво се случва на Световния ден на водата?

На самия Световен ден на водата се публикува Докладът на ООН за световното развитие на водите, който се фокусира върху същата тема като кампанията и дава политически насоки на вземащите решения.

Темата: „Подземни води – да направим невидимото видимо“

През 2022 г. темата на Световния ден на водата е „Подземни води“. Мотото на кампанията е „Подземни води – да направим невидимото видимо“. Следните текстове формират основните акценти на кампанията:

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света, това може да е единствената вода, която хората имат. Почти цялата течна прясна вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите.

На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята. Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс. Подземните води може да не се виждат, но не трябва да остават извън съзнанието ни.

Какво представляват подземните води?

Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, задържащи значителни количества вода. Подземните води захранват извори, реки, езера и влажни зони и се вливат в океаните. Те се захранват главно от дъждовете и снеговалежите, проникващи в земята. Подземните води могат да се извличат на повърхността чрез помпи и кладенци.

Защо подземните води са важни?

Почти цялата течна прясна вода в света е подземна. Животът не би бил възможен без подземни води. Повечето сухи райони на света зависят изцяло от подземните води. Подземните води доставят голяма част от водата, която използваме за пиене, канализация, производство на храни и промишлени процеси. Подземните води също са изключително важни за здравословното функциониране на екосистемите, като влажни зони и реки. Прекомерната експлоатация на подземните води може да доведе до нестабилност и потъване на земята, а в крайбрежните райони – до проникване на морска вода под почвата.

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите. Непрекъснатото свръх използване в крайна сметка води до изчерпване на ресурса.

Подземните води са замърсени в много райони и възстановяването често е дълъг и труден процес. Това увеличава разходите за преработка на подземните води, а понякога дори спира използването им.

На други места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.

Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим за подземните води?

Подземните води винаги са били критично важни, но не са напълно разпознати. Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата.

Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

Съгласно Глобалната рамка за ускорен напредък по ЦУР 6 (SDG 6 Global Acceleration Framework), особено в областта на иновациите, управлението, данните и информацията, ние се нуждаем от спешни действия по отношение на подземните води.

Основните послания на кампанията за Световния ден на водата 2022 г.:

• Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.

• Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите.

• Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме водата възможно най-ефективно.

• Подземните води пресичат граници. Трябва да работим заедно, за да управляваме трансграничните ресурси на подземните води.

• Не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.

• Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки между нуждите на хората и планетата./infoz.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *