Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова

ТОП НОВИНИ

Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова, която в момента изпълнява функциите на административен ръководител в съдебната институция.

Кандидатурата на съдия Иванова бе издигната от колегите й в рамките на открита конкурсна процедура за назначаване на нов председател на съда, обявена с решение на СК на ВСС през 2023г.

Като мотив за номинирането на съдия Иванова за административен ръководител на Районен съд–Благоевград, съдиите посочиха нейните доказани високи професионални, нравствени и лидерски качества.

Съдия Иванова има съдийски стаж в съдебната система на страната повече от 20 години, отлична атестационна оценка и най-високият ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Тя е дългогодишен наказателен съдия, един от най-старшите съдии в съдебната институция и се ползва с уважение сред на колегите си, заради което и всички присъстващи магистрати на събранието, изразиха положителна оценка за работата й като и.ф. административен ръководител на съда до момента.

Съдиите откроиха като добра нейна практика ангажирането на всички желаещи магистрати в оптимизиране организацията и работата на съда, чрез участие в работни срещи, общи събрания, атестационни и конкурсни комисии, актуализиране и разработване на вътрешни правила за подобряване и улесняване на работните процеси и дейността на съдиите и служителите в полза на гражданите и потребителите на съдебни административни услуги.

Посочено бе, че под нейно ръководство е подобрена работната атмосфера, работата на съдебните служби, подобрена е комуникацията между самите магистрати в Районен съд–Благоевград, както и комуникацията на съда с прокуратурата, с Окръжен съд –Благоевград и с Адвокатска колегия- Благоевград, което е в полза на съвместната работа и инициативи.

Отбелязано бе и, че именно в периода, в който съдия Иванова е и.ф. ръководител на съда, са организирани чрез НИП и няколко посещения на европейски делегации от съдии и прокурори за запознаването им с добри практики в работата на Районен съд – Благоевград и РП-Благоевград, на които посещения двете институции са били съвместни домакини.

Предстои направеното предложение за председател на съда от съдиите в Районен съд – Благоевград, да бъде изпратено на вниманието на Съдийска колегия на ВСС, която в рамките на обявената конкурсна процедура е компетентният орган да определи и назначи новият председател на Районен съд – Благоевград .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *