Кр. Андонов отново е шеф на НП „Рила“, Р. Баненски на НП „Пирин“

България

Назначени са директори на трите национални парка “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан” след проведен конкурс, съобщават от МОСВ.

Отстранените от шефските постове на националните паркове „Рила“ и „Пирин“ Красимир Андонов и Росен Баненски се връщат на шефските столове, след като и двамата са спечелили конкурсите, обявени за началническите постове. Припомняме, че в началото на март 2022 г. изненадващо двамата бяха сменени. На мястото на Андонов беше назначен Владимир Мулешев, който от своя страна беше освободен през октомври, а от министерството стартираха конкурсите.

Красимир Андонов постъпва на служба в ДНП “Рила” още през 2002 г. и е заемал различни експертни длъжности, като през 2010 г.-2013 г. и 2015-2022 г. е бил директор на ДНП “Рила”. Завършил е магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски“, със специалност „Биология и химия“.

Росен Баненски е дългогодишен служител на парк „Пирин“. От 1995 г. той е заемал различни експертни длъжности, като през 2013 г.-2022 г. е директор на ДНП “Пирин”. Баненски е завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, бакалавър със специалност „Стопанско управление“, магистър със специалност „Туризъм“.

В Дирекция “Национален парк Централен Балкан“ (ДНП ЦБ) на поста остава Николай Гоцков, кандидат, който до момента изпълнява длъжността до провеждане на конкурс. Той е работил в органите на МВР, Министерство на правосъдието, общинските администрации на Казанлък и Павел баня. Завършил е „Право“ в СУ “Св. Климент Охридски” и „Охрана на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ в Академията на МВР.

Представените и защитени пред комисията концепции на спечелилите конкурса кандидати, отговарят в най-висока степен на политиката по опазване на защитени територии. Предвид опитът си като ръководители, в представянето си и тримата кандидати поставят основен акцент върху проблеми свързани с организацията и структурата в националните паркове. Те дават конкретни предложения за оптимизация и подобряване на управлението и контрола.

По време на интервютата са показали задълбочени познания и експертиза, организационен опит и лидерски качества, ключови за изпълнение на служебните им задължения.

Конкурсът за избор на директори на парковете се проведе в три етапа:

– Подбор по документи;
– Представяне на концепция на тема: „Прилагане на политика по опазване на защитените територии – управление и контрол”, като концепцията се представя за конкретната дирекция, за която кандидатът кандидатства;

– Интервю.

За участие в конкурса бяха подадени 12 броя комплекта документи, както следва:
– за ДНП “Централен Балкан” – 5 бр.
– за ДНП “Рила” – 5 бр.
– за ДНП “Пирин” – 2 бр.

За представянето и защита на концепция не се явиха двама допуснати кандидати.За провеждане на интервю не беше допуснат един от кандидатите в “Централен Балкан”.

На интервюто се явиха всички допуснати кандидати, както следва:
– за ДНП ЦБ – 3 бр.
– за ДНП Рила – 5 бр.
– за ДНП Пирин – 1 бр.

Въз основа на цялостното представяне, защитата на своите концепции и визии за укрепване и развитие на националните паркове, назначената комисия взе решение за класиране на кандидатите. /в. Струма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *