Кметове обсъдиха общински антикорупционни реформи на кръгла маса на Международния републикански институт (IRI)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

София, България – Международният републикански институт (IRI) събра кметове и заместник-кметове от десет български общини, за да обсъдят приемането и прилагането на програми за антикорупционни реформи, изработени от работни групи на местно ниво с участието на представители на общинските власти и гражданския сектор.

Дискусията се проведе под формата на кръгла маса със специален гост посланикът на САЩ в България Херо Мустафа.

“Днес съм тук с Вас по две причини. На първо място, за да изразя уважението си към работата и ангажимента Ви за повече прозрачност и на второ място, за да подчертая важността на Вашите усилия. Вашата работа е важна, защото повишаването на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са ключът към повече просперитет за гражданите,” отбеляза посланик Мустафа в началото на срещата.

Представените на срещата десет общини участват в програмата на IRI „Борба с корупцията на общинско ниво в България“ от есента на 2021 г. В събитието участваха Живко Тодоров, кмет на Стара Загора; Димитър Николов, кмет на Бургас; Хасан Азис, кмет на Кърджали; Илко Стоянов, кмет на Благоевград; Пенчо Милков, кмет на Русе; Станислав Владимиров, кмет на Перник; Мирослав Грънчаров, зам.-кмет на Разград; Венера Милова, секретар на Столичната община, Александър Владимиров, зам.-кмет на Враца; Нейко Генчев, зам.-кмет на Велико Търново.

Кметовете и заместник-кметовете се обединиха около важността както на официалното приемане, така и на изпълнението на програмите от реформи, разработени в рамките на програмата IRI. Те отбелязаха общите предизвикателства, пред които са изправени по отношение на ефективната прозрачност и гражданското участие. Общинските лидери изразиха и готовност за ефективно реализиране на разработените реформи.

Програмният мениджър на IRI София Петкова подчерта, че общинските програми за антикорупционни реформи са продукт на работни групи във всяка от общините. Програмите се основават на предизвикателствата, идентифицирани чрез методологията за оценка на уязвимостта към корупция на IRI, която беше приложена в десетте общини. Работните групи създадоха програмите от реформи, като избраха уязвимостите, които те да адресират и изработиха реформи, съобразени с местните нужди.

„Изготвянето и приемането на програмите от реформи е жизненоважно и ние сме благодарни за активната роля на Вас и Вашите екипи във всички етапи от програмата на института. Прилагането на приетите реформи е още по-важно. IRI се ангажира да продължи да оказва подкрепа на Вашите общини при осъществяване на реформите“, сподели Петкова с кметовете.

Програмите от реформи, изготвени и приети с единодушие от общинските работни групи, бяха изпратени през декември 2022 г. на кметовете за разглеждане за официално приемане. Пет общини вече са приели своите програми за реформи с решение на общинските съвети – Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград и Столична община. Очаква се останалите общини да приемат своите програми за реформи през следващите месеци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *