Кои са първите фирми в България, които печелят финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост

ТОП НОВИНИ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) публикува на сайта на Министерството на иновациите и растежа (https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/) първите в България фирми, които печелят финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

От включените за оценка 2423 предложения за изпълнение на инвестиции (по процедурата № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“) 953 проекта ще бъдат финансирани с близо 260 млн. лв.

По процедурата се кандидатстваше между 22.07.2022 г. и 21.09.22 г., а към вторият етап на оценката преминаха около 2000 компании, припомнят от Министерството на иновациите и растежа.

И още: Мярката беше насочена към четири от икономическите сектори на страната – Преработваща промишленост; Доставяне на води, Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, Далекосъобщения и Професионални дейности и научни изследвания. Това са предимно производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиостанции, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

Във връзка с приключване на работата на комисията по оценка на проектите Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

– Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

– Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;

– Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма, ще бъдат издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства от Механизма и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

Повече информация:https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/

По втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ по линия на Министерството на иновациите и растежа кандидатстването приключи на 19 декември. Бяха подадени близо 7 700 подадени проектни предложения за над 146 млн. лв. Печелившите фирми Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще обяви на сайта на Министерството на иновациите и растежа до края на януари 2023 г./бнр

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *