Общински съвет Благоевград одобри поемането на дългосрочен дълг от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

С посрещане на малки коледари от Целодневна детска градина №1 „Ведрица“ започна последното заседание на Общински съвет Благоевград за 2022 г.

В качеството си на домакин, председателят Радослав Тасков благодари на малките гости от името на всички съветници и дари децата с лакомства.

На днешното заседание Общински съвет Благоевград постанови 63 решения.

С 31 гласа „ЗА“ общинските съветници дадоха положителен вот по предложението на кмета на община Благоевград, относно поемане на краткосрочен дълг от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране и рефинансиране на извършени допустими възстановими разходи по проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

След кратки дебати и разяснения от страна на общинското ръководство, местните парламентаристи одобриха и предложението за поемане на дългосрочен дълг от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране и рефинансиране на собствен принос на Община Благоевград,  наложена финансова корекция и разходи за ДДС по проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Председателят на КСЖП Любомира Хамбарджийскадокладва предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград, подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград, което бе прието единодушно от Общински съвет. 

Според него бе гласувано отпускане на сумата от 5 000 размер на Стойчо Иванов Кръстев.

Припомняме, че на младият мъж му е поставена му е тежката диагноза множествен мононеврит. Множествена аксонална мононевропатия  с кондукционен блок. В момента той е животоспасяващо лечение в Турция.

На редовното заседание на местния парламент, общинските съветници дадоха положителен вот и за предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на трансформатор за аварийно захранване.

Общинските съветници одобриха  изработване на Подробен устройствен план (ПУП) по няколко предложения от Кмета на община Благоевград.

Местните парламентаристи  се произнесоха и относно редица предложения за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри последното заседание за 2022г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *