Трима съдии встъпиха в длъжност в Окръжен съд-Благоевград

ТОП НОВИНИ

Съдиите – Вера Коева, Георги Янев и Гюлфие Яхова подписаха акт за встъпване в длъжност „съдия в Окръжен съд – Благоевград“. Това стана в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 8.11.2022 г. На тържествена церемония пред Общото събрание на съда, съдия Петър Узунов – председател на Окръжния съд, пожела здраве и успехи в работата на тримата нови съдии.

Съдия Коева и съдия Яхова ще бъдат разпределени в състави в Гражданско отделение в Окръжен съд – Благоевград, а съдия Янев ще разглежда наказателни дела.

Съдия Вера Коева има над 20 години стаж в съдебната система. През 2000 година е съдебен кандидат в Софийски градски съд. От 05.03.2001 г. до 04.07.2001 г. е прокурор в Районна прокуратура-Сандански. В периода от 04.07.2001 г до 12.05.2003 г. е младши съдия в Окръжен съд – Благоевград.

От 12.05.2003 г. до този момент е съдия в Районен съд- Благоевград, като от 27.04.2006 г. до 04.11.2006 г. е изпълняващ функциите председател на РС – Благоевград, а от ноември 2006 до ноември 2021 година е Председател на РС – Благоевград. Съдия Коева притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Съдия Георги Янев има над 20 години стаж в съдебната система. Една година е съдебен кандидат в Софийски градски съд. От 01.03.2000 година до 04.05.2006 година работи като следовател в ОСлС – Благоевград. От 04.05.2006 година до този момент е съдия в наказателното отделение на Районен съд – Благоевград. Съдия Георги Янев притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Яхова е била младши съдия в Окръжен съд – Смолян, след това за близо 1 година работи като младши съдия и в Окръжен съд –Благоевград, а впоследствие работи като районен съдия в гр. Чепеларе и гр. Златоград. В периода 01.08.2017 г. – 09.03.2021 г. е заместник-председател на Районния съд в Благоевград. От 04.11.2021 г. до този момент е изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *