Нито един кандидат-гимназист от Пиринско не пожела да учи за асансьорен техник, нова за областтта защитена специалност с недостиг на кадри

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Нито един бъдещ осмокласник не постъпи в разкритата в Благоевградската професионална гимназия нова за областта специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“. Така заради липса на интерес за предстоящата учебна 2022/2023 г. няма да стартира обучение по професия „Електротехник“. Парадоксът се състои в това, че специалносттта е в списъка на защитените и се подготвят кадри, от които бизнесът има спешна нужда.

Още през 2015 г. от Националния съюз на асансьорните техници изразиха опасения, че до няколко години няма да има кой да се грижи за безопасността на съоръженията, тъй като липсват обучени специалисти, още повече че въпросните паралелки в професионалните гимназии бяха закрити. Данни, и то отпреди няколко години, показват, че за поддръжката на 30 000 асансьора у нас отговарят едва 500 техници. Сега съоръженията, особено с новите сгради, са много повече, а кадрите все по-малко. Именно поради тази причина в БПГ „Ичко Бойчев” решиха да въведат специалността с половин паралелка и да дадат шанс на 13 ученици да постъпят, да се подготвят и се реализират в така търсената и дефицитна професия.

Заради голямото значение не само на регионално, но и на национално ниво репортер на „Струма“ проследи колко кандидат-гимназисти ще се възползват от предоставената им възможност. Оказа се, че на първо класиране за новата специалност има само едно подадено заявление, а изненадата си от този факт не скри и директорът на БПГ Антон Драгоев. Той коментира, че няма обяснение за случващото се и липсата на интерес, още повече че макар и да е нова за училището и областта, въпросната специалност е добре позната в страната и проблемът с липсата на асансьорни техници не е от вчера. Директорът припомни и че по същата причина, липса на желаещи, преди няколко години е преустановен приемът по специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“, макар че такива кадри и до днес са необходими в много прозводства, като например в бирената фабрика.

„Приемът е изцяло съгласуван и е по заявка на бизнеса и потребностите на пазара на труда. Специалностите или са от СТЕМ направлението, или защитени с недостиг на кадри. Имаме сключени договори за сътрудничество с бизнеса и Техническия факултет на Югозападния университет. Дори на връчаването на дипломите лично дойде деканът на факултета проф. д-р инж. Снежина Андонова, която разговаря с учениците. През последните години изключително много се модернизира и материално-техническата база на училището. Не знам какво повече от това да направим“, каза директорът на Благоевградската професионална гимназия, където заложиха на изключително динамичен и гъвкав прием от 6 специалности в 4 паралелки. Сред тях е „Машини и системи с ЦПУ /цифрово-програмно управление/”, каквито специалисти могат да се реализират с новия немски завод в Благоевград и в редица други фирми. От голямо значение и е фактът, че именно тази специалност, както и другатата утвърдена – „Елетрообзавеждане на производството“, са първите за община Благоевград с дуална форма на обучение. Нова за общината и училището е и специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

Очакванията бяха, че „ще настане раздвижване“ на второ и трето класиране, така че да се реализира 0.5 паралелка за „асансьорни техници“. Това обаче не се случи и тази професия остана с нула желаещи да се обучават, поради което няма да се реализира прием за предстоящата година.

„Може би основното и най-важното, което трябва да се случи, е родителите на кандидат-гимназистите да преосмислят отношението си към професионалното образование. Както и да се преструктурира държавният план-прием”, посочи А. Драгоев, който е и общинсски председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Коментирайки приема и темата дали има закрити паралелки след трето класиране, началникът на РУО Ивай Златанов уточни, че Благоевградската професионална гимназия запазва броя на паралелките си на 4, като новата специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ вместо половинка става цяла паралелка. Очакванията са професия „Спедитор-логистик“ да привлече и момичета, и незаетите към 17 места да се попълнят, още повече че един от бонусите за избралите тази специалност са безплатни шофорски курсове и придобиване на свидетелство за управление на МПС.

Припомняме, че за предстоящата учебна 2022/2023 година прием след 7 клас заявиха 54 образователни институции в общо 128 паралелки, като още преди първо класиране заради липса на бъдещи осмокласници и нито едно подадено заявление бе закрита паралелката по професия „Програмист“ в обединеното училище в Лъжница. При така заложения и утвърден държавен план-прием са осигурени 3328 места /при максимална пълняемост от 26 ученици/.

По данни на НЕИСПУО /към 01.12.2021 г./ в седми клас в училищата в областта са се обучавали 3078 ученици. Към края на учебната година седмокласниците бяха 3020. На първо и второ класиране се записаха 2803-ма бъдещи осмокласници, като некласираните ученици бяха 71 и близо 50 на поправителни изпити.

Тогава началникът на Регионалното управление на образованието сподели, че като проблемни се очертават две училища – Професионалната лесотехническа гимназия в Банско, където в едната паралелка са записани 6-има ученици, а в другата 9, или броят на постъпващите осмокласници е далеч от минималния за съществуване на паралелка. В Професионалната гимназия по икономика и туризъм в Петрич при 26 места в паралелка има подадени заявления, класирани и записани 7 ученици. На фона на това в двете общини Банско и Петрич броят на некласираните и незаписаните или ученици на поправителни изпити е силно ограничен. Конкретно за община Банско само един седмокласник е на поправителен/ни изпити.

„Големият въпрос е, че в Банско броят на паралелките, съпоставен с учениците, е прекален голям. Отново ще подчертая, че трябва да се мисли за оптимизация на приема. Аналогична е ситуацията за община Петрич, макар че общият брой на учениците, завършващи 7 клас, даваше основание да считаме, че паралелките/местата, които директорите предложиха, ще бъдат запълнени. Но очевидно много от учениците по някаква причина са подали заявления и са записани в най-голяма степен в Благоевград, а доколкото имам информация – и в София“, анализира Ив. Златанов и допълни, че в община Петрич некласираните кандидат-гимназисти са 4-5, на поправителни изпити са 16 седмокласници, но техният брой е далеч от това, което е необходимо като свободни места след трето класиране.

„Тоест, искам да кажа, че и там трябва да се върви към оптимизация на план-приема. Конкретно в Банско преструктурирането ще е в посока намаляване броя на паралелките от 7 на 6 за общината”, заключи тогава Ив. Златанов.

Въпросното оптимизиране вече е факт и след трето класиране, в Професионалната лесотехническа гимназия от специалностите „Горско и ловно стопанство“ със записани 8 ученици и „Горско стопанство и дърводобив” с 10 осмокласници е сформирана паралелка по две половинки по тези професии, или приемът на училището е редуциран от две на една паралелка.

Също ново за областта обучение по професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ е утвърдено в Професионалната гимназия по механоелектротехника Петрич. Там след трето класиране са постъпили 9 ученици, като специалността е 0.5 от паралелка. В третата нова за областта специалност „Възобновяеми енергийни източници“ предложена също като половин паралелка от ПГЕЕ /Професионалната гимназия по електроника и енергетика/ –  Банско към трето класиране са записани 6-има кандидат-гимназисти.

В момента тече т.нар. „директорски прием“, като незаетите места след третия етап на класиране могат да се попълват до 10 септември.

Осъщественият държавен план-прием се утвърждава до 14 септември./струма.бг, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *