Област Благоевград начело в страната по размер на средства от ЕСИФ на глава от населението

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Нови договори за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на стойност 25,517 млн. лева са сключени през първите шест месеца на 2022 г. на територията на Благоевградска област. Това съобщи по време на пресконференция днес управителят на Областен информационен център – Благоевград. По време на събитието бяха представени данни за напредъка в изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към края на месец юни 2022 г.

1 382 129 780 лева е общата стойност на средствата, които са договорирани по проекти на територията на Благоевградска област до края на юни 2022 година, като 93% от тази сума, или 1 291 628 743 лева, е размерът на безвъзмездната финансова помощ в региона. Над 736 млн. лева – повече от половината от общия размер на безвъзмездните средства за областта, са отпуснати по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за изграждането на лотове 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ на АМ „Струма“.

Следваща по размер на инвестираните средства в Пиринско се нарежда Програмата за развитие на селските райони, следвана от ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Най-малко средства в област Благоевград през отчетния период са инвестирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Програма за морско дело и рибарство и ОП „Добро управление“.

Традиционната справка на ОИЦ – Благоевград показва, че най-много безвъзмездни средства по проекти с европейско финансиране са били привлечени в Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Сандански и Банско.

Анализът на средствата, разпределени според броя жители във всяка от 14-те общини на региона обаче показва съвсем различна картина. По размер на безвъзмездните средства на глава от населението на първите две места в Пиринско се нареждат малките общини Банско и Кресна с близо 2 500 лева на жител, а областният център Благоевград заема третото място с 1 867 лева на жител.

Община Банско е първа сред общините в областта и по размер на вече изплатени средства по сключени договори със своите 94%, а най-висок е процентът на изплатените средства в областта по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Сравнителният анализ на ОИЦ – Благоевград показва още, че Благоевградска област се намира на второ място веднага след София-град по размер на договорени средства в страната. Заслугата за престижното място на региона в тази класация е крупната инвестиция за изграждането на АМ „Струма“. Ако приспаднем средствата за строителството на магистралата обаче, област Благоевград заема деветото място сред всички 28 области на територията на Р България.

Анализът показва още, че приоритизирането на Северозападна България във финансирането от ЕСИФ, дава своите резултати. Областите Враца и Видин например се подреждат в челните позиции по размер на безвъзмездните средства на глава от населението с над 2 400 лева на жител. Ако не отчитаме средствата за АМ „Струма“, Благоевград остава на незавидното 22-ро място с 1 371 лева на жител. Ако обаче средствата за магистралата бъдат включени, Благоевградска област заема призовото място с 3 841 лева от ЕСИФ на жител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *