Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първо класиране

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2022/2023 г. Сред най-предпочитаните специалности, които са посочили кандидат-студентите са „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Национална сигурност“. За поредна година е огромен интересът към задочната форма на обучение.

Новоприетите кандидат-студенти следва да се запишат в специалността, в която са приети, като представят лична карта, диплома за завършено средно образование (оригинал) и квитанция за платена семестриална такса. Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център – стая 1102A, ул. Иван Михайлов № 66). Работното време на комисиите за записване е:

  • В делнични дни от 08.00 до 17.00 часа
  • В почивни дни от 09.00 до 15.00 часа

Внимание!

  • Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
  • В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.
  • Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
  • Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.
  • Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят мястото си в класирането. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
  • Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.
  • На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.
  • След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.

Второто класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде обявено на 15 юли 2022 г. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *