20 000 от Благоевградска област напуснали страната за 10 г., 49% от всички родени деца са извънбрачни

ТОП НОВИНИ

За 1 година населението на Благоевградска област се е стопило с 2887 души и към края на 2021 г. е паднало до 298 251 човека, съобщи Емилия Илиева, шеф на областното бюро на Националния статистически институт.

По данни от текущата демографска статистика спад със 77 611 души има в цялата страна и България е посрещнала 2022 г. с население от 6 838 937 души, което е намаление с 1.1% в сравнение с декември 2020 г.

След окончателните данни от направеното миналата година 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната обаче се очаква цифрите да са значително надолу – пребиваващото постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. население е едва 6 520 314 души, а на територията на област Благоевград живеят 278 814 човека, което е с около 50 000 по-малко, отколкото в първите години на демократичните промени.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията, уточни Илиева.

В съответствие с националната статистическа програма първите окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 2607 родени деца, като от тях 2595 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 60 деца, или с 2.3%. Броят на живородените момчета (1305) е с 15 по-голям от този на живородените момичета (1290).

В градовете и селата живородени са съответно 1678 и 917 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.3‰ в градовете и 7.7‰ в селата.

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.5‰). През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена в област Благоевград е 1.62, а през предходната година е бил 1.61.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта нараства в сравнение с 2020 г. с 0.1 г. и достига 27.3 години.

Броят на живородените извънбрачни деца в област Благоевград е 1274, или 49.1% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните живородени деца в градовете (49.7%) е по-висок, отколкото в селата (48.0%).

Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2021 г. е 5796, а коефициентът на обща смъртност – 19.3‰, при 21.7‰ общо за страната. Спрямо предходната година броя на умрелите в областта нараства с 833-ма, или с 16.8%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2021 г. на 1000 жени умират 1185 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰), отколкото в градовете (17.8‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2021 г. (21.5%) намалява спрямо предходната 2020 година (21.9%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 14.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27.4%.

През 2021 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност е 1.5‰, като през 2020 г. той е 3.0‰.

През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 1040 юридически брака – със 164 повече спрямо предходната година, а от всички регистрирани бракове 61.9% (644) са сред населението в градовете.

В областта средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.7 и 28.6 години. Спрямо предходната година средната възраст при мъжете се запазва същата, докато при жените намалява с 0.1 години.

Броят на разводите в областта през 2021 г. е 393, или с 53 повече от регистрираните през 2020 година. От всички прекратени бракове 65.6% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 7.4% от жените и мъжете, разтрогнали своите бракове в областта през 2021 година.

През 2021 г. 2744 жители на Благоевградска област са сменили населеното място, в което живеят, без да напускат страната. В същото време тук са се заселили 4971 души. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Благоевград са София (столица) – 20.6%, и Кюстендил – 5.2%.

Най-малко преселили се в област Благоевград има от областите Разград и Силистра – по 0.1%.

През 2021 г. 899 души са променили своя настоящ адрес от област Благоевград в чужбина, а 1557 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Благоевград.

Миналата година в резултат на отрицателния естествен прираст /разликата между броя раждания и умирания/ населението на област Благоевград е намаляло с 3201 души./struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *