Ректори и МОН готвят концепция за обединяване на университети

До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища. Тя ще бъде изготвена от работна група, създадена специално за целта със заповед на министъра на образованието и науката. Нейното първо заседание се проведе днес. В работната група влизат 10 ректори, определени от Съвета на ректорите, експерти от Министерството на образованието и науката […]

Continue Reading

Облекчават изискванията за присъствено обучение в университетите

От днес, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода „зелен сертификат“, се облекчава. Студентите могат да се върнат към присъственото обучени, при условие че е въведено обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и […]

Continue Reading