КЕВР увеличи цената на газа за май

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано от 1 май 2022 г., в размер на 162,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Основната причина за увеличението еедностранното спиране на доставките от страна на „Газпром“. Поради приключилия отоплителен сезон изменението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители. Същевременно […]

Continue Reading