Над 1,350 млрд. лева от ЕС инвестирани в Благоевградска област

1 350 922 999 лева е общата стойност на проектите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, са привлечени на територията на Благоевградска област в периода от 2014 година до края на 2021 година. Информация за евросредствата, договорени и инвестирани в Пиринско, представи по време на пресконференция днес екипът на Областен информационен център – Благоевград. […]

Continue Reading

Представят договорените европейски средства в област Благоевград

Днес,екипът на Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция. По време на събитието ще бъде представена информация за европейските средства, които са договорени и инвестирани на територията на Благоевградска област през отминалия програмен период 2014-2020 г. Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център – Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход […]

Continue Reading

ОИЦ-Благоевград представи отворени за кандидатстване процедури по ПРСР 2014-2020г

Актуални възможности за кандидатстване по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. бяха представени по време на информационна среща днес. Събитието беше организирано съвместно между Областен информационен център – Благоевград и Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Благоевград. По време на информационната […]

Continue Reading

Община Благоевград подписа договор по проект за функционирането на ОИЦ-Благоевград

Областен информационен център – Благоевград продължава дейността си и през следващите две години. Община Благоевград сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0007-C01 по проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“. Проектът се финансира по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“ на […]

Continue Reading