МОН: Кандидатите за директори на училища ще защитават управленска концепция

Кандидатите за директори на всички видове институции в системата на предучилищното и училищното образование ще защитават концепция за стратегическо управление на институцията за три години напред. Това е предвидено в проект на наредбата за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“, публикувана за обществено обсъждане. По време на защитата ще се оценяват уменията на […]

Continue Reading

Ректори и МОН готвят концепция за обединяване на университети

До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища. Тя ще бъде изготвена от работна група, създадена специално за целта със заповед на министъра на образованието и науката. Нейното първо заседание се проведе днес. В работната група влизат 10 ректори, определени от Съвета на ректорите, експерти от Министерството на образованието и науката […]

Continue Reading