34  точки са включени в дневния ред на утрешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

34  точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за утре – 27 май от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

Председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи, пред представителите на медиите и обществеността, какво предвижда предварителния дневен ред.

Той съобщи, че в деловодството на Общински съвет са постъпили четири предложения за извънредни точки за утрешното заседание. Това са: Предложение, относно прекратяване на Договор за възлагане управлението на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД – Благоевград с № 842-ЧР-Д/18.11.2021 година, – Предложение, относно внесено искане за промяна на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 г. за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). Следващото предложение е относно инвестиционно намерение с предмет „Инженеринг-проектиране и изпълнение на дейности по укрепване на свачищно-срутищен участък над път Благоевград (Бистрица-лет.Бодрост-м.Картала), като общински обект от първостепенно значение, с цел прилагане разпоредбите на чл. 73, ал. 5 от Закона на горите.

За  извънредна точка  деловодството на Общински съвет е внесено и  Предложение № 60-00-178/25.05.2022 г., относно Заявление от Атанас Дафинов Дафинов, управител на ОФК „ ПИРИН“ ЕООД, относно решения приети на проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ФК „ПИРИН“ АД на 20.05.2022 година.

На редовното заседание на местния парламент утре, по първа точка от дневния ред,  общинските съветници ще дискутират  Предложение № 94-00-955/19.05.2022 г, относно приемане на решение за произвеждане на местен референдум в Община Благоевград. То ще бъде докладвано от общинския съветник Павлин Янкулски.

На днешната пресконференция, председателят на Общински съвет Радослав Тасков, информира, че при разглеждане на предложението на заседание на постоянните комисии те са излезли със становище „не приема“- 5 от тях, две са дали положителен вот и три  не успяха да съберат кворум.

Заседанието на местния парламент ще продължи с разглеждане на Предложение № 60-00-158/13.05.2022 г. – поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове за реализиране на инвестиционно намерение, което ще бъде докладвано от Йосиф Кочев – Председател на Комисия по бюджет, финанси и европроекти.

Председателят на местния парламент информира, че 7 от постоянните комисии са със становище- не приема и 3 са приема.

„Мнението на обществеността по темата не е еднозначно, а и Общински съвет е почти разделен на две. Аз съм доволен, че съветниците имат изключително отговорно отношение по темата и на комисиите имаше много ползотворна дискусия. Първо дълга е много голям, няма работен проект, на практика трябва ОбС да подпише един празен чек. Въпросът за дълга е много сериозен по две основни причини. Първата от тях е, че се касае за поемането на дълг, който няма аналог в историята на Благоевград, а втората е, че той ще трябва да бъде връщан в следващите 20 години.

Смятам, че този проект в предложения вариант може да бъде изпълнен с европейски средства, ако бъде малко подобрен и когато бъдат отворени програмите, общината ще може да кандидатства.

Нямам никакво съмнение и личното ми мнение по темата, като категорично заявям, че  не искам да ангажирам никого, е че ще гласувам „Против“, каза Радослав Тасков, председател на местния парламент.

Съветници ще дискутират и предложение на Ивайло Червилов, управител на „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД, относно Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград.

Общинският съветник Кирил Илиев ще докладва предложение, относно изменение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред и Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград и Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред.

В проекта на дневен ред за утрешното заседание на местния парламент е включено и предложение от Лина Ангелова – Директор на Камерна опера Благоевград, Колектива на Камерна опера Благоевград за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на академик Пламен Карталов.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на заседание на Председателския съвет към Общински съвет Благоевград. Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 27 май 2022 година /петък/ от 09:30 ч. в зала „22-ри Септември” на Община Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *