„SCAPTO THERME Aqua Park Bachinovo” – какъв ще бъде дългът и колко ще е финансирането от Община Благоевград

ТОП НОВИНИ

От днес започва обратното броене до едно от най – важните заседания на Общински съвет Благоевград, на което местните парламентаристи ще трябва да вземат важно, но и много сериозно решение, свързано с бъдещето на областния център.

Едва ли има човек в Благоевград, който вече да не е наясно, че кметът Илко Стоянов и неговият екип внесоха предложение до Общински съвет Благоевград, с което искат да се даде позволение от общинските съветници за поемането на дълг, с който да бъде изграден „SCAPTO THERME Aqua Park Bachinovo”. И колкото по – малко време остава до същинското разглеждане на точката, толкова повече се появява разнопосочна информация – за и против мега проекта.

В интерес на истината и гражданите на Благоевград Новинарска агенция Е-79 през следващите няколко дни ще обобщи и представи на Вашето внимание цялата налична информация „ЗА“ и „ПРОТИВ“ реализирането на проекта.

Първият материал, който ще представим на Вашето внимание касае предложението, внесено от кметския екип до Общински съвет Благоевград.

Нека започнем с общата стойност на проекта – 17 784 538 лв. без ДДС. В предложението е направено и уточнението, че данък добавена стойност за дейност Реконструкция открит плаж, ВКЛ. Въвеждащ водопровод е възстановим, а за останалите дейности е частично възстановим.

Освен това със средства на общината ще се финансират разходите за изготвяне на Инвестиционен проект, както и разходите за ДДС /към всяка една фактура/ за целия проект на обща стойност до 3 975 036,60 лв.

Сумата на дълга ще бъде връщана в продължение на 240 месеца, на 215 равни вноски и 1 изравнителна, след изтичане на гратисния период от 24 месеца. При пресрочие на главницата наказателния лихвен процент е сумата от годишния лихвен процент по финансирането плюс надбавка за просрочие в размер на 5 % на годишна база. Що се касае до ценовите условия, то от предложението на кмета Илко Стоянов става ясно, че общо за цялото финансиране ще има плаваща лихва в индикативен размер 0.46 % към момента на одобрение на кредита.

Съгласно изготвения предварителен погасителен план, плащанията по новия кредит ще започнат едва след 24 месеца, т.е. през 2024 г., когато вече ще падежира предходния кредит в ОББ, се допълва в предложението до Общински съвет Благоевград.

Що се касае до разпределението на средствата при самото реализиране на проекта е посочено, че 6 534 500,00 лв. ще бъдат отделени за реконструкция на парковата част, а 6 895 000,00 лв. ще бъдат използвани за реконструкция на открит плаж, включително и довеждащ водопровод. Други 3 375 000,00 лв. са за ремонт и изграждане на паркинги. Останалите средства се разделят по други пера, сред които изготвяне на инвестиционен проект, административно управление на проекта и други.

А ето и как от Община Благоевград обосновават необходимостта от реализирането на проекта и ползите, които ще донесе той (публикуваме текста без редакторска намеса):

Реализацията на проект SCAPTO THERME AquaPark Bachinoyo ще създаде ползи за цялостното социално-икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на населението на гр. Благоевград и региона, като същевременно с това ще зададе курс към пълноценно оползотворяване на природните ресурси и енергия, използвайки и интегрирайки енергоефективни решения на територията на проекта.

В проекта са заложени уникални по своята същност съоръжения, които не съществуват никъде другаде не само в България, но и в съседните ни страни. В унисон ес реалните характеристики на Област Благоевград, която е богата на природни ресурси, които позволяват развитието на подобни мащабни проекти, давайки възможност за целогодишно използване на обектите. В района се намират 8% (308 броя) от регистрираните в Регистъра на туристическите атракции туристически обекти. 44% от обектите са свързани с културно исторически туризъм, 27% – с религиозен и поклоннически туризъм, а 13% – с еко и селски туризъм“.

Припомняме също, че темата, свързана със SCAPTO THERME AquaPark Bachinovo бе подложена на две обществени обсъждания, едно от които се проведе присъствено в зала. На него стана ясно, че се оформя сериозна вълна от граждани, които са против поемането на толкова сериозен и голям дълг и то в настоящата сложна икономическа ситуация. На второто обществено обсъждане, което се проведе под формата на изпращане на предложения, гражданите имаха възможността да изложат в писмен вид своите позиции и идеи. Същите вече са публикувани в интернет пространството, а през следващите дни предстои да ви представим обобщен материал с вижданията на благоевградчани.

Заседанието на Общински съвет Благоевград, което ще се проведе на 27 май ще бъде не само интересно, но и се очаква на него да присъстват много от гражданите, които искат да изразят своята позиция относно поемането на дълга. Вие, нашите читатели, също може да изпращате вашите въпроси и позиции по темата на редакционния ни е-майл: e79inbox@abv.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *