Общинските съветници приеха бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград за 2022 година и актуализирана прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

На днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 6 решения.

Заседанието започна с награждаване на състезателите на Таекуондо клуб „Фолкън“ Благоевград, които спечелиха 28 медала по време на Европейското първенство по таекуондо ITF в Пореч.

След това, по предложение на общинския съветник Иван Ризов, местните парламентаристи приеха Декларация относно позицията на България по отношение членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

В хода на заседанието бе разгледана Заповед № ОА-АК-110 от 07.04.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която бе върнато Решение № 81 по Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.03.2022 г., като незаконосъобразни. От своя страна, с почти пълно мнозинство, общинските съветници приеха повторно своето решение.

След кратки дебати местният парламент гласува предложението на кмета, относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация и изменение на Правилника за организация и дейността на звено „Инспекторат“.

След близо двучасово обсъждане на Проекта на бюджет на община Благоевград за 2022година, местните парламентаристи приеха с 28 гласа „за“,6- „против“ и 3- „въздържал се“ бюджета на общината за настоящата година.

Кметът Илко Стоянов очерта рамките на бюджета и направи съпоставка с миналогодишни стойности.

В дебатите около бюджета, съветниците изразиха мнението си относно секторите здравеопазване и образование.

Те одобриха бюджет в размер на 105 млн. лв., включващ, делегирани от държавата дейности и местни дейности. Това е най-високият бюджет на община Благоевград, приеман до този момент.

По предложение на Комисията по бюджет, финанси и европроекти  – 262 500 лв. от капиталовата програма бяха пренасочени във функция „Здравеопазване“, в параграф „Текуща издръжка“.

По предложение на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране в Приложение 12 бяха включени допълнени обекти с проектна готовност, очакващи финансиране.

Прието бе и предложение от председателя на Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствените организации Ясен Неделчев, с което се  увеличават с 30 хил. лв. средствата за спортния календар, които ще бъдат взети от издръжката на „Спортни имоти“.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.