Министърът на спорта заплаши БФС с отнемане на лиценза

България ПОЛИТИКА СПОРТ

Спортният министър Радостин Василев заплаши БФС, че ще отнеме лиценза на централата до 2 месеца, ако не му предоставят финансов отчет и приет бюджет. Той обяви новината като съобщение в профила си във Фейсбук. Ето целия текст без редакторска намеса:

„Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно – отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.


В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение „Български футболен съюз“ с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.
В противен случай ще бъда принуден да предприема действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта“.

Чл. 24 (2) гласи: „В случаите по ал. 1, т. 5 – 11 министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно
лице отнема спортния лиценз, ако спортната федерация не изпълни задълженията си в двумесечен срок от установяване на неизпълнението им“./труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *