Обявиха първото класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“

ТОП НОВИНИ

📢Обявено е първото класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“

ℹ https://ksk.swu.bg/WebClient/

✅Крайният срок за записване след първо класиране е 16 юли 2024 г. включително.
✅Работното време на комисиите по записване е от 08:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни и от 09:00 ч. до 15:00 ч. в почивните дни.

✅Необходимите документи за записване са:
➡Комплект документи за кандидатстване (по образец, закупуват се от университетската книжарница).
➡Диплома за средно образование (оригинал и копие).
➡Декларация /по образец на плик-заявление/, че кандидатът към момента не се обучава по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ или друго висше училище.
➡Декларация /по образец на плик-заявление/ от лица, загубили студентски права, кандидатстващи на общо основание по същата специалност, по която са се обучавали.
➡Документ за платена такса за първия семестър.

ℹИнформация за размера на таксите за всяка една от специалностите ще откриете на сайта на университета www.swu.bg в раздел „Годишни и административни такси“.

❗️Важно!
✅Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
✅В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.
✅Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
✅Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.
✅Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
✅Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.
✅На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.
✅След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.

ℹВторото класиране в Югозападния университет ще бъде обявено на 17 юли 2024 г.

ℹ Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на телефони: 073/588 546 и 0886/700 885 или на admission@swu.bg.

/сн:архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *