Членовете на  Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване  и жилищна политика към Общински съвет Благоевград се срещнаха с управителите на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Днес в зала 5 на Община Благоевград се проведе среща на членовете на  Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване  и жилищна политика /КИИНЖП/към Общински съвет Благоевград с управителите на търговските дружества.

Тя бе инициирана с опознавателна цел, като представянена кратки отчети, включващи брои на персонала,възнагражденията им, дейността на дружествата.

Срещата бе ръководена от г-жа Антоанета Богданова, председател на постоянната комисия към ОбС.

Участие в дискусията взеха кметът на Община Благоевград Методи Байкушев и председателят на местния парламент Радослав Тасков.

От своя страна г-н Тасков благодари на колегите – управители на общинските дружества, че са уважилипоканата на Общински съвет и уточни, че  целта на тази среща е да се запознаят със състава на комисията, а и тя да се запознае с тях. 

„За този мандат, това, което предвиждаме е коренна промяна в работата и комуникацията между Общински съвет и търговските дружества. 

Хубаво е всеки един от Вас да познава Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност предвид на това , че със сигурност документа ви дава права, но и задължения. Всичко в Наредбата ще бъде спазено“, информира г-н Тасков.

Председателят на Общински съвет бе ясен и категоричен, че  оттук насетне забравят това, което е било и работата продължава по по-различен начин.

„Включително и вчера на заседанието, когато разглеждахме бюджета, се видя, че Общински съвет не познава добре работата на общинските дружества. Срещата е първа и опознавателна, със сигурност ще се виждаме по-често, а не както до сега на шест месеца“, каза още г-н Тасков.

От своя страна кметът на Община Благоевград, Методи Байкушев,  приветства инициативата на Общински съвет и по-конкретно на комисията за този контрол. 

„Смятам, че в общинските дружества е редно да има контрол в основните показатели, дейността на дружествата, разходите. Лично смятам, че ние като администрация и Общински съвет трябва да помислим за промяна на Наредбата за упражняване правата на общината в Общинските дружества, така че натрупани проблеми, някои лоши практики да ги установим и в спокоен тон да ги изправим“, категоричен бе кметът Байкушев.

От думите му стана ясно, че това е нещо добро в нашата община – да сме сигурни че дружествата се управляват максимално добре и пестеливо.

„Навсякъде, където може да се реализира сериозен приход, да се възползваме от това, Особено, когато има европейско финансиране. Трябва да изградим капацитет в общинските дружества, да си изпълняват договорите и да реализират печалба, която да идва като приход в Общината, който да използваме за решаването на проблеми и подобряване живота на гражданите. Това ще бъде целта, с изключение на лечебните заведения, които наскоро разбрах, че нямат право да споделят дивидент. Там ще работим за подобряване на условията за пациентите и работещите, защото това е част от нашата социална и здравна функция“, уточни на срещата с управителите на дружествата, кметът Байкушев.

Председателят на Общински съвет, Радослав Тасков, информира, че предстои да се проведат конкурси, защото  всеки един от управителите е с временен договор.

„Силно се надявам, че голяма част от Вас ще успеят да получат постоянни договори. Трябва да прекратим практиката с в.рид.“, какза още той.

На финала на срещата председателят на КИИНЖП, г-жа Антоанета Богданова, припомни на управителите, че според Наредбата са длъжни да входират три-месечни и годишни отчети, като уточни, че членовете на комисията са готови за диалог и последваща среща при интерес от страна на всеки от управителите.

На опознавателната среща присъстваха управителите : Васил Бачев- ОП „Биострой“,

инж. Любомир Харалампиев-„БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016″ ЕООД,

Юлиян Иванов- ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ПАЗАРИ”  ЕООД,

Бойко Пандурски- “ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ – БЛАГОЕВГРАД” ЕООД,

Христо Климентов- „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД,

Петър Занев -ОФК „ПИРИН“,

„БЛАГОЕВГРАД ЕКО ТРАНСПОРТ“ ЕООД- бе представено от Мирослав Кюпов- екс управител на дружеството и врид. Александър Коюмджиев.

Своите проблеми и  бъдещи задачи пред здравните заведения, представиха управителите:

Д-р Петър Георгиев- СБАЛПФЗ – Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатричнизаболявания – Благоевград,

Д-р Теодор Велчев- СБАЛО „Св. Мина“,

Д-р Георги Димитров- Център за психично здраве Благоевград и д-р Тони Даскалов – управител на Медицински Център 1- Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *