Местните парламентаристи приеха „Програмата за приоритетите на Общински съвет Благоевград за периода 2023 – 2027 година и още…

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

На днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи приеха „Програмата за приоритетите на Общински съвет Благоевград за периода 2023 – 2027 година“.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков изказа благодарността си към всички групи, които са направили адекватни предложения, които да бъдат включени в програмата.

„Документът е изчерпателен и отговаря на законовите изисквания. В него заложихме неща, които са важни за развитието на Благоевград“, каза още той.

По думите му програмата се основава на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост и реалистичност съобразно ресурсите и срока на настоящия мандат. Съобразена с реалната икономическа и социална ситуация, актуалното състоянието на общинските финанси, както и финансовите задължения на община Благоевград. При разработване на програмата следва да се имат предвид основните насоки и перспективи в развитие на община Благоевград.

Програмата за приоритети в дейността на Общински съвет Благоевград е на основни точки, разширени и разделени в категории. В основата си е поставено разбирането за развитие на община Благоевград като желано място за живот и работа, модел на справедливо и ефективно управление във взаимодействие с гражданското общество, свободна частна инициатива, предприемачество и иновации.

Сред основните приоритети, включени в програмата са: Върховенство на закона; Ефективност, предвидимост и публичност в процеса на вземане на решения; Налагане на образование, култура, спорт и екология като приоритетни области в развитието; Гарантиране индивидуалните права на всеки гражданин в общината; Социална отговорност, защита от дискриминация и приобщаване на рискови групи в общността; Създаване на качествена и сигурна среда за живот и работа; Стимулиране на инвестиционните процеси и ускорено икономическо развитие; Социално-икономическо развитие на всички населени места в община Благоевград; Насърчаване на планински, фестивален културно-исторически и бизнес туризъм и други.

Сред другите важни решения, приети от Общински съвет са: осигуряване на средства за обезпечаване на дежурствата на денонощните аптеки за 2024 година; дарение в полза на Първо РУ-Благоевград на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство – лек автомобил марка: МАЗДА /MAZDA/, модел: ЦХ 7/CX7/, рама /шаси/: JMZER893600133615, кубатура: 2261, брой места: 4+1, цвят: черен, с регистрационен номер Е9378НМ, необходим за нуждите на полицейските и младши полицейските инспектори по териториално обслужване при Първо РУ – Благоевград; Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет Благоевград в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

По предложение на кмета на Община Благоевград Методи Байкушев бе прието и решение за смяна на управителя на Общинско дружество „Благоевград Еко Транспорт“. На мястото на Мирослав Кюпов на поста временен управител на дружество бе избран Александър Коюмждиев, който е ръководител „Транспорт“ в Общинско предприятие „Чистота“.

Градоначалникът благодари на Мирослав Кюпов за свършената от него работа като управител на дружеството и добави, че основната задача на новия управител ще бъде да осигури постигането на показателите за устойчивост по проекта, на базата на който бе създадено Общинско дружество „Благоевград Еко Транспорт“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *