Общинските съветници приеха Бюджет 2024 година на Община Благоевград

България ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

С 36 гласа „За“ общинските съветници в Благоевград приеха Бюджет 2024 година на Община Благоевград, който според макрорамката за местни дейности ще бъде в размер на 45 785 337 лв. при 40 783 428 лв. за 2023 година. Приходите от данъците се очаква да бъдат в размер на 14 550 000 лв.

В разходната част пък се предвижда да бъдат похарчени 43 599 688 лв. Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев обясни, че бюджетът не е само цифри, той е политики и точно за това в някои сфери парите са увелични, в други намалени.

В проекто-бюджета ясно се вижда и кои са секторите, в които Община Благоевград предвижда да инвестира повече пари, а именно:

– Изграждане, поддръжка на уличната мрежа (текуща поддръжка и маркировка) – 1 млн. лв.;

– Други дейности по жилищно благоустр. и регионално развитие (ремонти

собствени сгради) – 708 000 лв.;

– Управление на дейностите по отпадъци (възнаграждения оператори на депо,

предварително третиране и компростираща инсталация) – 1 455 369 лв.;

– Други дейности по образование (програма на детето, даровити деца, интеграция) – 198 800 лв.

Подробно за предвидените разходи и макрорамката на Бюджет 2024 година може да видите ТУК!

Преди гласуването на Бюджет 2024 година на Община Благоевград общинските съветници приеха предложение на кмета за осигуряване на 30 000 лв. за Четвърто ОУ в кв. „Грамада“ за деца в неравностойно положение (деца с аутизъм) по молба на директора на учебното заведение.

В хода на заседанието местните парламентаристи приеха и още няколко важни точки, сред които: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023 – 2027 година, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 година, изменение на общата численост и структура на общинска администрация, приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025 г. – 2026 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *