Кампанията по приема в 1 клас в Пиринско – от 31 май до 26 юни, паралелките – до 22 деца 

ТОП НОВИНИ

Подаването на заявления за прием в 1 клас, класирането по определените критерии и записването да е в периода 31 май – 26 юни 2024 г., при определен брой от 22 деца в клас. Това разпореди на директорите на училищата от областта, реализиращи прием в 1 клас, началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.

В заповедта, изпратена до школските шефове, са  посочени сроковете за реализирането на заложените конкретни дейности и графиците. До 31 януари от всяко училище трябва да изискат от съответната община списъците на децата, които следва да постъпят в 1 клас. В случаите, когато броят на местата в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата в дадения прилежащ район, директорът е задължен да информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. Информацията се изпраща до 20 февруари и трябва да включва доказателства за наличие на необходимата материално-техническа база, обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд и възможност за осигуряване на целодневна за учениците от 1 до 7 клас.

До 28 февруари директорите трябва да представят на Педагогически съвет проект на училищен план-прием. Важно е да се знае, че за осъществяването на приема за населените места с повече от едно училище критериите и графикът на дейностите трябва да съответства на разработената от общината система за прием, в която водещи са близостта на училището до постоянния/настоящ адрес на детето. Когато това води  до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, то децата може да се насочат за записване в 1 клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

Подаването на заявления, класирането и записването на първолаците е от 31 май до 26 юни /срок, в който децата са получили удостоверение за завършена подготвителна група/. След тази дата записване се извършва в училището само при наличие на свободни места за достигане на максималния брой от 22 деца в паралелка.

В срок до 28 юни от училищата трябва да публикуват на видно място информация за записаните ученици по паралелки. В заповедта е подчертано и че при неспазване на разпоредбите и нарушения на графика на дейности, срокове, критерии за класиране на директорите ще се търси дисциплинарна отговорност.

Коментирайки темата за приема в 1 клас, Ив. Златанов припомни, че съгласно нормативните документи броят на първолаците в паралелка е от 16 до 22, а към завишаване се пристъпва само по изключение.

„Бих искал дебело да подчертая и да обърна внимание на колегите директори, че изключение в истинския смисъл на думата означава нещо, което не е предвидено, има извънреден характер, но не и малко повече деца да са кандидатствали за дадено училище и заради това да бъдат записани“, акцентира началникът на РУО и допълни, че неслучайно е предвидено в начален етап /1-4 клас/ броят на учениците в клас да е в границите от 16 до 22-ма. Тогава учителят постига най-добри резултати, отделя нужното внимание, работи с всяко едно дете.

/струма.бг, сн: архив дарик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *