Съкращения в администрацията, които ще пестят по 500 хил. лв. на година на гражданите на Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Предложението на кмета Байкушев бе прието с убедително мнозинство в Общински съвет

С 19 щата бе намалена числеността на общинската администрация в Благоевград по предложение на кмета Методи Байкушев. Решението бе взето на последното заседание на Общински съвет за 2023 година с 33 гласа „за“, 3 „против“ и 1 „въздържал се“. 

С цел да бъдат минимализирани всички излишни разходи и да се запази, и подобри предлаганото качество на услугите щатът в общинската администрация е съкратен от 207 на 188 души. Съкращенията са основно в звената, които се дофинансират от местния бюджет. Така значително ще се намали разхода за администрация, който гражданите на Благоевград плащат от своя джоб.

По предварителни разчети с намаляване на дофинасираната численост на администрацията ще бъдат спестени 500 хил. лева годишно. С тази реформа Благоевград ще бъде и далеч под средното за страната ниво на дофинансирана с местни приходи администрация – около 13%. 

В новата структура влизат 4-ма заместник-кметове с ресори: „Строителство европроекти и екология“, „Финанси, правно-нормативна дейност и управление на собствеността“, „Образование, бизнес развитие, социална политика и здравеопазване“ и „Култура, спорт и туризъм“.

Ще бъде възстановена и дирекция – „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, но без увеличение на щата там. 

Разкрива се и нов отдел „Екология“ с численост от 6 души. Създаването на отдел „Екология“ кметът Методи Байкушев определи като абсолютно задължително, защото най-голямото разходно перо на общината е именно управлението на отпадъците, което включва – сметосъбиране и сметоизвозване, управление на инсталациите за сепариране, компостиране и анаеробно третиране на биоразградимите отпадъци. Освен това звеното ще отговаря и за подобряване на чистотата и зеленината на градската среда и чистотата на атмосферния въздух. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *