Крум Стоилов влиза на мястото на Станислав Кимчев в Общински съвет Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

В ОИК Благоевград е постъпила молба от Станислав Николаев Кимчев, обявен за избран за общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в общински съвет на община Благоевград, след произведените на 29 октомври 2023 г. избори, с която молба същият се обръща към ОИК с искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията му на общински съветник. Молбата му е заведена с вх.№548-МИ/18.12.2023 г. във входящия регистър на ОИК, става ясно от решение, публикувано на страницата на Общинската комисия.

В него се допълва:

След като разгледа молбата, подадена от обявения за избран с Решение 333-МИ от 17.11.2023 г. на ОИК Благоевград, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в  листа Б на коалицията, ОИК установи, че  следващият,  който трябва да бъде избран за общински съветник, е Ася  Димитрова Иванова,  с ЕГН********  . Същата е подала молба в ОИК Благоевград с вх.№549-МИ/20.12.2023 г., че не желае да всъпи в длъжност общински съветник. Комисията, след като разгледа молбата и направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите от коалиция „Продължаваме Промяната–Демократична Българи“ в листа Б на коалицията, ОИК установи , че следващия, който следва да бъде избран за общински съветник, е Крум Добринов Стоилов, с ЕГН*********, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 и т.24 във връзка с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА, във връзка с Решение 2902-МИ от 16.11.2023 г. на ЦИК при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

• ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА  на  Станислав Николаев Кимчев, ЕГН: ********, общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

       2.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Крум Добринов Стоилов, с ЕГН: ********* ,  от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  Благоевград .

Решението беше взето единодушно в 17:47 часа на 20 декември.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград на основание чл.459 от Изборния кодекс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *