98 спирки снабдени с гласова сигнализация за разписанието на автобусите в Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

98 спирки в Благоевград вече са снабдени с информационни табла, които позволяват на жителите в реално време да следят разписанието и движението на автобусите. Съоръженията разполагат и с гласова сигнализация, а целта е да бъдат от полза и на хора в неравностойно положение.
Днес на официална церемония кметът Илко Стоянов откри новосъздадения Контролен център, в който ще се извършва наблюдение на движението на градския транспорт, а информацията ще се предава своевременно към участниците в движението и пътниците чрез новите табла.
Той благодари на екипа, положил сериозни усилия проектът да бъде спасен, а средствата за Община Благоевград да бъдат гарантирани въпреки множеството перипетии.


„Поставяме едно ново начало, което ще бъде от изключителна полза за жителите и гостите на Благоевград. Интегрираният градски транспорт е нещо, от което наистина имаме нужда, за да отправим поглед към бъдещето. Той ще помогне на хората да бъдат информирани по всяко време относно организацията и движението на автобусите. Освен това самата система дава възможност за прозрачност и контрол на процеса по превоз на пътници“, каза по време на откриването кметът Илко Стоянов.
По време на събитието бяха представени и новият уеб сайт – https://blgtraffic.bg/bg, съдържащ информация за обществения транспорт, както и новосъздаденото мобилно приложение, което до дни ще може да бъде изтеглено от Google Play или Аpp Store.


Внедряването на информационната система е малка част от политиката на Община Благоевград за подобряване качеството на предоставяните обществени услуги и условията за живот на своите граждани.


На събитието присъстваха още Дейвид Арабаджиев, секретар на Община Благоевград и ръководител на проекта, Мария Петрова, заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти, Мирослав Кюпов, управител на „Благоевград еко транспорт“ ЕООД, Борислав Горов, представител на фирмата разработчик, екипа по проекта и граждани.


Иновациите са разработени по проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, чиято цел е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия транспорт на територията на Благоевград.
Проектът е с бюджет от 5 634 666,22 лева, от които 4 369 247,45 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 265 418,77 лева са собствен принос на Община Благоевград. Продължителността на проекта е 48 месеца.


„Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно сключен на 10 октомври 2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 между Община Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализирането на проекта.

БлагоевградЕнаХората

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *