Община Благоевград с одобрен проект по Европейския механизъм за градско развитие в подкрепа на процеса на енергийна трансформация на местната икономика

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Община Благоевград получи безвъзмездна финансова подкрепа по линия на Европейския механизъм за градско развитие. В рамките му са одобрени само три проекта за инвестиционни концепции от България, сред които е и този на Община Благоевград. Той е на стойност 120 000 лева, като цялата сума е европейско финансиране.


С реализирането му ще бъде намалена регионалната зависимост от вносен природен газ, ускорена декарбонизация на публичния и жилищен сграден фонд, както и на обществения транспорт чрез преминаване към незамърсяващи възобновяеми източници на енергия.


Жителите на Благоевград ще могат да се възползват и от подкрепа в лицето на местната администрация по отношение на обновяване на многофамилните жилищни сгради в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.


В рамките на проекта се предвижда и провеждането на информационна кампания, която да увеличи степента на осведоменост на гражданите относно схеми за осигуряване на изискващото се съфинансиране от страна на собствениците на апартаменти.


Инициативата се реализира в партньорство с финансирания по H2020 европейски проект FinEERGo-Dom, който репликира опита на институциите от Полша и Латвия в България.


Спечеленото финансиране ще спомогне Община Благоевград в процеса на структуриране на банкируеми инвестиционни предложения, които да съумеят да привлекат финансиране не само от национални и европейски източници, но и да отключат такова от частния сектор. Само чрез осигуряване на мултипликативни финансови ефекти могат да се постигнат онези нива на регионални инвестиции, които да способстват енергийната трансформация на местната икономика.


Ще бъде разработена и програма за преминаване на общинския сграден фонд към използване на възобновяеми източници на енергия, както и технико-икономически анализ за финансовите ползи от интегриране на интелигентни системи за активен мониторинг и оптимизация потреблението на енергия с участието на ползвателите на сградите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *