На първо четене: Изнасянето на повече от 10 000 евро трябва да се декларира пред митничарите

България ПОЛИТИКА

Със 117 гласа „за“ парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон. Според тях пренасянето на средства в размер 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митничарите.

При пренасяне на средства в размер 30 000 лева или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи ще проверяват за наличие или липса на публични задължения.

Ако се открият задължения над 5 000 лева, митничарите няма да допускат пренасянето на парите, а ще задържат средствата с разписка и ще уведомяват НАП. При наложен запор връщане се изисква единствено при наличие на остатък от средствата.

При пренасянето на непридружени парични средства в размер 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута чрез пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнер митническите органи могат да изискват от изпращача или получателя декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

Паричните средства се задържат от митническите органи до представяне на декларация, но за срок от не повече от 30 дни от задържането.

/бнт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *