Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2022 г. е в разгара си

БАНСКО РЕГИОН

Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година. Плащанията могат да се извършват както в брой на касите в Центъра за административно обслужване към Община Банско, така и по банков път, чрез пощенски запис, виртуален ПОС терминал, чрез “E-pay” или „Изи пей“.

Данъкоплатците могат да се възползват от възможността за плащане онлайн чрез дебитна или кредитна карта чрез сайта на Община Банско. За целта е необходим Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК код на НАП, или номер на документ, подаден в отдел „Приходи“.

Разработено е Ръководство за проверка и плащане на данъчни задължения, което можете да откриете на сайта на Община Банско в раздел „Местни данъци и такси“. За Ваше улеснение, касите към отдел „Приходи“ са с работно време от 07:30 до 18:00 часа без прекъсване (от понеделник до петък).

По закон за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Всички данъчно задължени лица, живущи на територията на селата в Община Банско, ще могат да заплащат своите задължения за местни данъци и такси на място в кметството на с.Места.

За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2022 г. може да се обърнете към отдел „Приходи“ на място или на телефони 0749/88639, 0749/88640.https://bansko.bg/bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *