В. Шаркова губи поста си в ОбС – Благоевград заради конфликт на интереси, но няма да плаща 100 466 лв.

ТОП НОВИНИ

Благоевградската общинска съветничка Валентина Шаркова няма да плаща огромната сума от 100 466.00 лв., на която я осъди Комисията за конфликт на интереси заради нейно гласуване в края на 2020 г. в полза на работодателя й в „Ларго Мол“ Георги Тозев. Решението е на последна инстанция – Върховен административен съд, от състав с председател бившия съдия в Благоевград Росен Василев, и бе взето вчера, след като от 15 март т.г. върховните магистрати умуваха по казуса дали да потвърдят акта на КПКОНПИ.

В Благоевград В. Шаркова загуби делото през май 2022 г., когато Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата й против решението на КПКОНПИ от 29.09.2021 г. Във ВАС обаче прецениха, че решението на благоевградските им колеги е частично неправилно и трябва да бъде ревизирано.

Върховният съд е събрал обемиста справка за съветничката, която е и член на постоянните комисии по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, по бюджет, финанси и европроекти и по социална и жилищна политика. Според нея от 29.04.2003 г. Шаркова е на заплата при Г. Тозев в различни негови фирми, като основно е работила като организатор стопански дейности към „Ларго Мол” ООД. Навсякъде съветничката е подчинена на управителя на дружеството и не е получавала бонуси или награди извън трудовото си възнаграждение като служител, декларирал е в съда Тозев.

ВАС е описал хронологично и целия процес, който доведе до гласуването, навлякло на Шаркова проблемите с КПКОНПИ. Той започна с предложение от 06.11.2020 г. на тогавашния зам. кмет Ясен Попвасилев ОбС да намали с 20% наемните вноски и концесионни плащания на наемателите и концесионерите на общински нежилищни имоти и търговски обекти във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на Covid-19, и въведените противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването. На сесията на 13.11.2020 г. Шаркова гласувала „за“ приемането му заедно с още 33-ма свои колеги.

На 11.12.2020 г. в ОбС бе внесено ново предложение – за ново облекчение от 30% на наемите и концесионните плащания на бизнеса във връзка с въведените нови противоепидемични мерки, които забраняваха посещенията в моловете. На 22.12.2020 г. Шаркова подкрепи и това предложение.

За тези 2 гласувания КПКОНПИ прецени, че между съветничката и работодателя й има икономическа зависимост, и й наложи 2 глоби от по 5000 лв. и възстановяване на 100 466 лв. – сумата, с която се е облагодетелствал молът.

ВАС се е съгласил с твърдението на Комисията за финансово-стопанско обвързване между В. Шаркова и „Ларго Мол” ООД, потвърдена от дългосрочната връзка работодател-служител, свързана с осигуряване на работа на Шаркова от страна на Г. Тозев по трудови договори в дружествата, в които той е едноличен собственик на капитала или съдружник и управител, а така също и от факта, че след като станала съветничка, Шаркова прехвърлила собственото си дружество „Кофеин“ ЕООД на „Ларго Мол” ООД. По тази причина съдиите са на мнение, че Административен съд – Благоевград правилно е потвърдил решението на КПКОНПИ от В. Шаркова да бъде отнета сума в размер на 370.14 лева, представляваща полученото нетно дневно възнаграждение за двата дни, в които е гласувала в полза на работодателя си, както и да плати 10 000 лв. глоба.
За основната сума върховните съдии обаче са на друго мнение – колегите им от Благоевград пропуснали да се мотивират защо смятат, че трябва да бъде отнета в полза на държавата сумата от 100 466 лв., спестена на свързаното с нея лице „Ларго Мол“, която представлява реализираната в резултат на нарушенията материална облага.

Мотиви не са изложени и от КПКОНПИ, обърнал е внимание ВАС. Комисията правилно си била направила изчисленията колко точно е спестил молът след двете решения на ОбС, но „не са представени доказателства, че посочените суми реално са „спестени” на „Ларго Мол” ООД за посочените периоди, т.е., че твърдяната от комисията облага е получена реално от дружеството“, пише в решението на ВАС.

Според съда комисията е следвало да събере съответните доказателства и да обоснове твърдението си, че посочената сума действително не е заплатена от „Ларго Мол” ООД във връзка с изпълнението решенията на ОбС – Благоевград. „Поради това следва да бъде отменен и административният акт в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата от В. Шаркова сума в размер на 100 466 лева“, отсекли са магистратите.

„Освен това дори дружеството да е „спестило” тази сума, следва да се отговори на въпроса дали Шаркова дължи тази сума и самостоятелно ли я дължи. Настоящият състав счита, че с оглед на установеното, от фактическа страна Шаркова не дължи заплащането на посочената сума от 100 466 лева“, пише още в решението на ВАС.

Мотивът на съда за окончателното им решение е, че съветничката не е имала решаващ глас при двете гласувания и без нея те пак щяха да бъдат приети, поради което не следва тя да поема сама цялата отговорност, а евентуално само тази част, която съответства на нейните действия. ВАС са категорични, че наказанието за нея трябва да останат само двете глоби от по 5000 лв. и отнетите й хонорари за двете сесии.

В решението си съдебната инстанция осъжда КПКОНПИ да плати на Валентина Шаркова 2000 лв. за съдебни разноски.

При това положение, макар и вече да не се налага да връща на държавата сумата от над 100 000 лв., В. Шаркова ще трябва да освободи съветническото си място в ОбС – Благоевград, защото решението на КПКОНПИ за конфликт на интереси вече е със съдебно потвърждение. Тя е поредният съветник в ОбС – Благоевград, излизащ от законодателната власт след проверка на антикорупционната комисия.

Само преди 2 дни ОИК – Благоевград прекрати по същата причина мандата на колегата й Бисер Стойков, преди него бяха Гергана Янчева, Христо Ковачки и Красимир Роячки. Комисията загуби делото единствено срещу д-р Владимир Пандев.

Ако КПКОНПИ успее до десетина дни да изпрати в ОИК – Благоевград заверени копия на всички необходими решения, може още на следващата сесия в ОбС да се закълнат двама нови съветници – Милан Богдански на мястото на Стойчев и бившия съветник Димитър Урдев на мястото на В. Шаркова.

/struma.bg, сн: архив ОбС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *