Общински съвет Благоевград създаде временна комисия за разглеждане и обсъждане на предложения и промени в Общия устройствен план (ОУП)

ТОП НОВИНИ

С 33 гласа „ЗА“ Общински съвет Благоевград одобри предложението на кмета на Община Благоевград Илко Стоянов да бъде позволено CRD Sport да получи 90 % от акциите на ПФК „Пирин“. Това се случи на днешното редовно заседание на местния парламент, в чиито предварителен дневен ред бяха включени 43 точки. Гласувани бяха и две извънредни, една от които бе тази за „Пирин“. 

През вчерашния ден от Община Благоевград съобщиха, че предвид факта, че процедурата ще отнеме административно време, а трябва да се реагира своевременно, бе разрешено да се изтегли  безлихвен заем до 1 млн. лв. от ПФК „Пирин“, който ще бъде отпуснат от потенциалния инвеститор.  

По този начин заявилият инвестиционно намерение ще има възможност да извърши всички необходими действия по запазване както на лиценза, така и на самия футболен клуб.

В случай че до 5 май 2023 г. футболният клуб получи необходимите лицензи, на нарочна сесия на Общински съвет – Благоевград ще бъдат прехвърлени акциите, притежавани към момента от ОФК „Пирин“ на CRD Sport.

Местните парламентаристи върнаха за преразглеждане в комисиите Наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград заради направени множество предложения за промени. Целта е да се гарантира, че ще бъде приета наредба, която да отговаря на нуждите на жителите на Община Благоевград и гостите на областния център. 

Приета бе и Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Благоевград за периода 2022-2027.

На днешното редовно заседание общинските съветници гласуваха и приеха изпълнение на мерките, заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година“.

В рамките на заседанието бе отпусната еднократна финансова помощ на седем граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.  

Общинските съветници дадоха и съгласието за подписване на допълнително споразумение към Концесионен договор от 12.09.2011 г., сключен между Община Благоевград и „Макиз” ООД /„Ларго Мол” ООД/ за удължаване срока на концесионния договор.

На днешното редовно заседание на местния парламент бе създадена временна комисия за разглеждане и обсъждане на предложения и промени в Общия устройствен план (ОУП). 

За председател на комисията бе избран главният архитект на община Благоевград арх.Любомир Огорелков, а в състава влизат 6-ма представители на общинска администрация, който ще бъдат определени със заповед на кмета, и 7 общински съветници.

Общински съвет Благоевград постави днес на заседанието си 44 решения. 

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, закри  заседанието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *