Атанас Дафинов ще представлява ОФК „Пирин“ в Общото събрание на акционерите на ФК „Пирин“

СПОРТ

С 33 гласа „За“ Общински съвет Благоевград даде съгласието си управителя на Общински футболен клуб „Пирин“ Атанас Дафинов да вземе участие в свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на „Футболен клуб Пирин“, което ще се проведе на 24.03.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа, при липса на кворум на 31.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа, при следния дневен ред и гласуване позицията на Общината, както следва:

I. Точка първа:

Освобождаване на Благой Ангелов Грозданов от позицията председател и член на съвета на директорите

Освобождаване на Велислав Красимиров Елезов от позицията изпълнителен директор и представляващ дружеството, и член на съвета на директорите.
По т. 1 (първа) от дневния ред, да гласува „ЗА“ освобождаването на Благой Ангелов Грозданов от позицията председател и член на съвета на директорите и Велислав Красимиров Елезов от позицията изпълнителен директор и представляващ дружеството, и член на съвета на директорите.

II. Точка втора:

Избор на Кирил Драганов Стойков за Временно изпълняващ позицията член на Съвета на директорите, до провеждането на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД

Избор на Станко Георгиев Йовчев за Временно изпълняващ позицията член на Съвета на директорите, до провеждането на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД

По т. 2 (втора) от дневния ред, да гласува „ЗА“ избор на Кирил Драганов Стойков и Станко Георгиев Йовчев, за Временно изпълняващи позицията член на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, до провеждането на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите

III. Точка трета:

Общото събрание възлага на изпълнителния директор или упълномощено от него лице да приведе в изпълнение решенията на Общото събрание, както и да подписва всякакви документи във връзка с изпълнението им.

По т. 3 (три) от дневния ред, да гласува „ЗА“ приемане на решение Общото събрание да възложи на изпълнителния директор или упълномощено от него лице да приведе в изпълнение решенията на Общото събрание, както и да подписва всякакви документи във връзка с изпълнението им.

Точката, свързана с решението предизвика сериозна дискусия между общинските съветници. Председателят на Общински съвет Радослав Тасков заяви, че с решението си местните парламентаристи упълномощават Дафинов да участва в събранието, като може да гласува за освобождаване на членовете или да не бъдат освободени.

„В този вид, ако мине проекта за решение на ОбС – ние не освобождаваме от отговорност досегашните членове на УС“, уточни той.

От своя страна кметът на Община Благоевград Илко Стоянов заяви, че е направено всичко възможно предварително обществеността да бъде запозната с членовете, които се предлагат като промени. Той уточни, че продължават и срещите с бизнеса, в които се коментират възможностите за подпомагане на отбора. „Вече стигаме до момента, в който те трябва да се включат с рекламни договори“, прибави той.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *