Недокрай обмислени детайли и липса на координация разколебават общините за кандидатстване по проекти

България ПОЛИТИКА

Осем процедури за набиране на проекти от Плана за възстановяване и устойчивост, по които могат да кандидатстват общини, вече са в различна степен на напредък. На заседанието си УС на НСОРБ разгледа хода на кандидатстване и подготовка  на общините и обсъди възникналите проблеми в процеса на усвояване на средства.

По три от процедурите от ПВУ набирането на проекти вече е приключило, по една  – срокът за кандидатства изтича днес /20.02/, а четири са активни за потенциалните бенефициенти.

Обществените обсъждания по други пет процедури от ПВУ вече приключиха и се обявява на кандидатстването по тях. Въпреки огромното натоварване на общинските екипи, ангажирани с подготовката на проекти по програмите с национално и европейско финансиране, специалистите вече очертават няколко специфични проблема, които бяха дискутирани от членовете на УС на НСОРБ.

По процедурата за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление настоящата покана предвижда директно предоставяне на средства на 74 общини от резервния списък с проекти по аналогична процедура на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Редица въпроси пораждат изискванията към бенефициентите, свързани с необходимостта от възстановяване на 50 % от бюджета на проектите в рамките на първите пет години след приключването на инвестициите. Средствата трябва да бъдат внасяни в Националния декарбонизационен фонд. Това изискване на практика намалява безвъзмездната помощ до едва 50 % от общия размер на проекта, споделят кметове. Забавянето на възможностите за финансиране също са сред факторите, които намаляват интереса към мярката, т.к. значителна част от общините вече са инвестирали собствен ресурс.

Кандидатите в процедурата „Младежки центрове (в областни градове)“ – 19 общини областни центрове, обръщат внимание на усложнената комуникация със Структурата за наблюдение и докладване. Проблемът има предистория и поради невъзможност да бъде намерено друго решение, от януари цялото управление на процедурата, както и на всички останали инвестиции в ресора на МОН, бяха прехвърлени към Управляващия орган на Програмите за образование, т.е. Изпълнителната агенция „Програми за образование“.

Все още не са отстранени техническите проблеми в електронната система за кандидатстване, за която НСОРБ е сигнализирало вече. Експертите на НСОРБ обръщат внимание, че проблемите в управлението на прогдецурата са довели от оттегляне на част от потенциалните кандидати. До момента едва 10 общински съвета са взели решение за кандидатстване.

По отношение на процедурата „Модернизация на образователна среда“ някои общини вече са отправили писма до МОН  с апел за допълнително удължаване на срока за кандидатстване.

Сериозни дебати продължава да буди мярката за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която провокира и най-голям интерес у гражданите.

Съвпадането на сроковете за кандидатстване по множество процедури е сериозен натиск върху експертите в общините, авгажирани с подготовката и кандидатстването. Паралелно с ПВУ се интензифицира работата и на оперативните програми. В същото време приетите правила не позволяват допълнително възнаграждение на общински служители. Прадвидените във вески проект средства за управление могат да бъдат плащани само на външни консултанти, което поражда основателно напрежение. Значително трябва да бъдат подобрени механизмите за комуникация и взаимна информираност между отговорните за съответните интервенции институции и потенциалните бенефициенти.

Във връзка с тези и други специфични проблеми на подготовката, кандидатстването и управлението на проекти, УС реши да потърси среща с премиера и заместник министър-председателя по управлението на европейските средства за представяне на констатираните проблеми и за търсене със съвместни усилия на своевременното им решаване.

По решение на УС на НСОРБ Постоянната комисия на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, с подкрепата на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация ще подготви предложения за изменение на националната нормативна уредба по Плана за възстановяване и устойчивост.

/namrb.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *