Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 11 март 2022 година /петък/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 11 март 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Местният парламент ще заседава по предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от една точка.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. Извънредното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 11 март 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-72/04.03.2022 г., относно даване на съгласие за настаняване на бежанци от войната в Украйна в социални жилища, изградени по проект: „Изграждане на социални жилища в ІV- ти микрорайон“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.008-0002-C1 ОТ 21.11.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *